Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Emre PINARBAŞI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Müziği Solfej ve Nazariyat Kitabı

Dersin İçeriği

Bileşik ve Şed makamların tarifi, özelliklerinin öğretilmesi, öğretilen makamların seyri, makamlara ait örnek eserlerin seslendirilmesi amaç edinir.

Dersin Amacı

Bileşik ve Şed makamların tarifi, özelliklerinin öğretilmesi, öğretilen makamların seyri, makamlara ait örnek eserlerin seslendirilmesi amaç edinir. Ayrıca usul çalışmasına devam edilir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hüzzam makamının anlatımı, seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi Hüzzam Makamı Asenkron.mp4
Hüzzam Dersi.pdf
2 Hüzzam makamının anlatımı, seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi hüzzam.pdf
Hüzzam Makamı Asenkron 2. Hafta.mp4
3 Irak makamının anlatımı, seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi Irak Makamı Asenkron.mp4
Irak Dersi.pdf
4 Irak makamının anlatımı, seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi ırak.pdf
Irak Makamı Asenkron 2. Hafta.mp4
5 Dilkeşhaveran makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi Dilkeşhaveran hafta 1.mp4
Dilkeşhaveran Dersi.pdf
6 Dilkeşhaveran makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi dilkeşhaveran.pdf
Dilkeşhaveran hafta 2.mp4
7 Saba makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi Saba Dersi.pdf
Saba Hafta 1.mp4
8 Saba makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi saba.pdf
Saba Hafta 2.mp4
9 Arasınav Saba Hafta 3.mp4
10 Dügah makamının anlatımı ve seyri Dügah Hafta 1.mp4
11 Dügah makamının anlatımı ve seyri Dügah Dersi.pdf
Dügah Hafta 1.mp4
12 Dügah makamının anlatımı ve seyri Dügah Hafta 2.mp4
dügah.pdf
13 Bestenigar makamının anlatımı ve seyri Bestenigar Dersi.pdf
Bestenigar Hafta 1.mp4
14 Bestenigar makamının anlatımı ve seyri Bestenigar Hafta 2.mp4
bestenigar.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569495 Bileşik ve Şed makâmları ve özelliklerini kavrar.
2 1569496 Makâmların seyrini öğrenir.
3 1569497 Örnek eserler seslendirilir.
4 1569498 Özel ses sistemini okur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr