Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğretim Görevlisi Savaş ÖZTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Savaş ÖZTÜRK 2002 ders notları, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Muzaffer SARISÖZEN Türk Halk Müziği Solfej Nazariyatı TRT Repertuarı A. EMNALAR;(1998)Türk Halk Müziği ve Nazariyatı. Bornova /İzmir

Dersin İçeriği

Türk Halk Müziğinde 2, 3 ve 4 zamanlı eserlerin dikte çalışması.

Dersin Amacı

Türk Halk Müziği hakkında geniş bilgiler vererek, öğrencileri eğitmek ve bilgilendirmek. Türk Halk Müziğinde dikte ve deşifre çalışmaları yaparak öğrencinin duyduğu eseri notaya alma yetisinin kazanılması ve pekiştirilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 THM Makamsal yapısı. Ayak makam kavramının ilişkisi
2 THM Usulerinin tasniflendirilmesi ve 2 zamanlı usullere sahip örneklerin incelenmesi
3 2 zamanlı usulere sahip örneklerin incelenmesi
4 2 zamanlı usulere ve 3 erli şekline örnek eserlerin incelenmesi
5 2 zamanlı usulere ve 3 erli şekline örnek eserlerin incelenmesi
6 3 zamanlı usulere sahip örneklerin incelenmesi
7 3 zamanlı usulere ve 3 erli şekline örnek eserlerin incelenmesi
8 Ara Sınav (vize)
9 3 zamanlı usulere ve 3 erli şekline örnek eserlerin incelenmesi
10 4 zamanlı usulere sahip örneklerin incelenmesi
11 4 zamanlı usulere ve 3 erli şekline örnek eserlerin incelenmesi
12 Dikte çalışması
13 4 zamanlı usulere ve 3 erli şekline örnek eserlerin incelenmesi
14 Genel tekrar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343512 THM de 2,3,4 zamanlı usuller ve bu usullerin üçerli şekli olan 6,9 ve 12 zamanlı usullere örnek deşifre ve solfej yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 5 5 1 4 2 4 4 3 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr