Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğrt. gör.Arif türker gündoğdu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Onur AKDOĞU: “Türk Müziği’nde Türler ve Biçimler”, Meta Basım, İzmir, 2003.

Dersin İçeriği

Türk Müziğinde Türler, Türk Müziğinde kullanılan ses ve perde dizgeleri, ezgi, uygu, tema, makam,motif,motif ve ezgi geliştirme yöntemleri, geçki, çeşni, renk, çokseslilik, oturtum, bir eseri sıkıcı ve monoton yapan etkenler, müzik eserinde estetik güzelliği ve sanatsallığı oluşturan etkenler, müzik eserinde biçimsel öğeler ve biçim, bir eserin biçiminin saptanması, biçim yazısı, biçim kurgularının açıklanması, Türk Müziğinde biçimler, biçimlerin sınıflandırılması, iki bölümlü biçimler, üç bölümlü biçimler.

Dersin Amacı

Türk Müziğindeki tür, biçim ve bunları oluşturan kavramlarının açıklanarak öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Form bilgisine giriş.
2 Motif, Cümle, Devir kavramları.
3 Peşrev ve Medhal Formu ve özellikleri.
4 Saz semaisi ve oyun havası ve özellikleri.
5 Sirto ve longa formu ve özellikleri.
6 Mandıra ve zeybek formu ve özellikleri.
7 Çiftetelli ve aranağme formu ve özellikleri.
8 Vize Sınavı.
9 Taksim formu, taksim çeşitleri ve özellikleri.
10 Kar, Kar-ı Natık, Karçe formu ve özellikleri.
11 Fasıl ve Beste formu ve özellikleri.
12 Ağır Semai ve Yürük Semai formu ve özellikleri.
13 Şarkı, Türkü, Gazel formu özellikleri.
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 4 8
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
10 Tartışma 4 3 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343792 Tür, alt tür , ulusal, uluslararası, geleneksel, çağdaş vb kavramların tanımlanması ve açıklanması.
2 1343793 Geleneksel Müziklerin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme.
3 1343794 Müzik alanında yerel ulusal ve uluslar arası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilme.
4 1343795 Müzik üretimi, tüketimi ve icrası konularında bilinç sahibi olabilme.
5 1343796 Geleneksel ve Çağdaş Türk müziği türlerine ilişkin unsurlardan;yerelden ulusala.ulusaldan uluslar arası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4
2 5 2
3 3 5
4 4 4 4 3 5
5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr