Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Oğuz Yılmaz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TRT Repertuarı ‘’Türk Halk Müziği Ders Notları’’ Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü,İzmir,2006-2007 Tür Ve Biçim Bilgisi (Onur AKDOĞU) Anadolu Halk Türküleri ve Ezgileri (Salih TURHAN) TRT Türk Halk Müziği Aşivi ( Kültür Bakanlığı

Dersin İçeriği

Ana Usuller, Birleşik Usuller ve Karma Usullü ritim kalıpları içinde zorluk derecesi yüksek olan karma yöresel ve Silifke Yöresi Türkü repertuvarlarının icra edilmesi

Dersin Amacı

Repertuarda öğretilen türkülerde yörenin özelliklerinin doğru yorumlanmasını ve kavranmasını sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 7 zamanlı usul’e örnek türkü çalışması Cengiz Özkan - Yenice Yolları [Gelin © 2005 Kalan Müzik ].mp4
https://www.repertukul.com/YENICE-YOLLARI-BUKULUR-GIDER-2971
2 7 zamanlı usul’e örnek türkü çalışması https://www.repertukul.com/ELA-GOZLERINI-SEVDIGIM-DILBER-3831
MALATYA TÜRKÜLERİ 2 - ela gözlerini sevdiğim dilber.mp4
3 7 zamanlı usul’e örnek türkü çalışması https://www.repertukul.com/YAYLALAR-ICINDE-ERZURUM-YAYLA-35
mehmet kazoğlu nazifin ağıdı yaylalar içinde erzurum yayla urfa sıra gecesi.mp4
4 7 zamanlı usul’e örnek türkü çalışması https://www.repertukul.com/YOLA-CIKTIM-MARDIN-E-1463
Halil Sezgin - Yola Çıktım Mardine.mp4
5 8 zamanlı usul’e örnek türkü çalışması https://www.repertukul.com/MEZIRE-DEN-CIKTIM-AGRIYOR-BASIM-2424
Muzaffer Ertürk - Mezire'den Çıktım Ağrıyor Başım.mp4
6 8 zamanlı usul’e örnek türkü çalışması TRT müzik el zanneder ben deliyem.mp4
https://www.repertukul.com/EL-ZANNEDER-BEN-DELIYEM-678
7 8 zamanlı usul’e örnek türkü çalışması https://www.repertukul.com/BINER-PAYTONA-GIDER-SEYRANA-2178
CELAL GUZELSES Biner paytona..mp4
8 8 zamanlı usul’e örnek türkü çalışması Turgay COŞKUN - Kaladan Kalaya şahin uçurdum ve İşle Yolla.mp4
LİSANS 4 THM REPERTUVAR ESERLERİ (3).pdf
9 ARA SINAV
10 8 zamanlı usul’e örnek türkü çalışması Zobalarında Guru Meşe Yanıyor - Tuğba Ger.mp4
https://www.repertukul.com/ZOBALARINDA-GURU-MESE-YANIYOR-2261
11 9 zamanlı usul’e örnek türkü çalışması Devrent Deresini Duman Bürüdü.mp4
https://www.repertukul.com/DEVRENT-DERESINE-DUMAN-BURUDU-10
12 9 zamanlı usul’e örnek türkü çalışması Adile Kurt Karatepe - Sümer Ezgü _ Ovalar Ovalar Engin Ovalar.mp4
Sümer Ezgü _ Dirmilcikten Gider Yaylanın Yolu.mp4
https://www.repertukul.com/OVALAR-OVALAR-ENGIN-OVALAR-4173
https://www.repertukul.com/DIRMILCIK-TEN-GIDER-YAYLANIN-YOLU-2665
13 9 zamanlı usul’e örnek türkü çalışması https://www.repertukul.com/HAVADA-DURNA-SESI-GELIR-GANEDI-GIRMA-1095
https://www.repertukul.com/SU-YUCE-DAGLARIN-KARI-ERIDI-1467
Talip Özkan-01 Havada Turna sesi gelir.mp4
Musa Eroğlu - Şu Yüce Dağların Karı Eridi.mp4
14 Genel tekrar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551122 geniş bir repertuara sahip olur
2 1551123 deşifre yapma yeteneği kazanır
3 1551124 türküleri üslup ve tavra uygun olarak seslendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3
2 5 5 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3
3 5 5 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr