Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Associate Professor Serhat YENER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili makamlardaki eserlerden oluşturulmuş ders notları.

Dersin İçeriği

Eserlerde aralık, makam, usul kavramları dikkate alınarak, prozodiye dikkat edilerek, güfte anlamlarını ezgi ile bütünleştirme ve eseri bir bütün olarak seslendirmek.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Geleneksel Türk Sanat Müziğinde bestelenmiş eserleri tüm özellikleri dikkate alınarak seslendirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hüseyni Aşiran makamında eserler *Baktıkça hüsnü anına hayran olur aşıkların/ Zekâî Dede Efendi
2 Hüseyni Aşiran makamında eserler * Cemalin şem'ine pervane gönlüm/ Zekâî Dede Efendi
3 Nişaburek makamında eserler *İftirakınla efendim bende takat kalmadı/Cevdet Çağla
4 Nişaburek makamında eserler * Meyledip bir güli zare/ Ali Rıfat Çağatay
5 Ferahnak makamında eserler * Söyletme beni canım efendim kederim var/Zekâî Dede Efendi
6 Ferahnak makamında eserler * Bir dilbere dil düştü ki mahbubu dilimdir/Şâkir Ağa
7 Ferahnak makamında eserler * Beğendim seni efendim geçmem asla ben/İsmail Dede Efendi
8 Evcara makamında eserler * Kimin meftunu oldun ey peri/Mehmed Ağa
9 Evcara makamında eserler * Gelince hattı muanber o meh cemalimize/Mehmed Ağa
10 Evcara makamında eserler * Saki çekemem/Mehmed Ağa
11 Gerdaniye makamında eserler * Ol müjeler ki fitneye oldu/Zekâî Dede Efendi
12 Gerdaniye makamında eserler * Yar ayrılık yaktı beni/Sâdeddin Kaynak
13 Gülizar makamında eserler * Bi vefa bir çeşmi bidad/İsmail Dede Efendi
14 Gülizar makamında eserler * Nazlı nazlı sekip gider İsmail/Dede Efendi (

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343803 Geleneksel Türk Sanat Müziği alanında bestelenmiş eserlerde icra tekniklerinin genel olarak öğrenimi.
2 1343804 Geleneksel Türk Sanat Müziği türlerini tanıma, türlerin özellikleri ve üslup, tavır özelliklerini de dikkate alarak seslendirme yapabilme.
3 1343805 Geleneksel Türk Sanat Müziği sözel eserlerinde güfteleri günümüz Türkçesine aktararak ifade ettiği anlamın icradaki önemini vurgulama.
4 1343806 Geleneksel Türk Sanat Müziği alanında edinilen aralık, makam, usul vb kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr