Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Sıla ÇAKAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Koray, Fuad, 1957 Müzik Formları, İstanbul: Pan Yayıncılık Hodier, Andre, 1992. Müzik Türleri ve Biçimler, İstanbul: Pan Yayıncılık Rosen, Charles, 1998. Sonata Forms. W.W. Norton & Company

Dersin İçeriği

Müzik formlarının tarihsel bir özetle tanımlarının yapılması ve yapısının açıklanması

Dersin Amacı

Bu ders ile Müzik formlarının ve bu formlarda yazılan eserlerin tanıtılması ve incelenmesi ile müziğin daha iyi anlaşılması amaçlanır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzikte form tanımı, önemi ve gerekliliği.
2 Motif, figür ve doku kavramları.
3 Motif yapısındaki gelişim ve değişimler, örnek eser üzerinde çalışmalar.
4 Motif yapısındaki gelişim ve değişimler, örnek eser üzerinde çalışmalar.
5 Cümle ve periyod kavramları.
6 Şarkı formları, örnek eser dinleme ve örnek eser üzerinde form analizi çalışmaları.
7 Şarkı formları, örnek eser dinleme ve örnek eser üzerinde form analizi çalışmaları
8 Ara sınav.
9 Rondo formu.
10 Rondo formu, örnek eserlerin dinlenmesi
11 Form analizi çalışmaları.
12 Sonat formları.
13 Sonat formları, örnek eserlerin dinlenmesi ve form analizi çalışmaları.
14 Form analizi çalışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343810 Müzikte form kavramını, önemini ve gerekliliğini bilebilme.
2 1343811 Motif, figür ve doku kavramlarını açıklayabilme ve analiz edebilme.
3 1343812 Eser üzerinde cümle ve periyodları gösterebilme.
4 1343813 Şarkı formlarını ayırt edebilme ve analiz edebilme.
5 1343814 Rondo formunun yapısını kavrayabilme, bölümlerine ayırabilme.
6 1343815 Sonat formlarının yapısını kavrayabilme ve analiz edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 4 5
3 4 5
4 4 5
5 4 5
6 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr