Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğretim Görevlisi Savaş ÖZTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muzaffer SARISÖZEN - Türk Halk Müziği Solfej Nazariyatı - Türk Halk Müziği’nde Usuller TRT Repertuarı - A. EMNALAR;(1998)Türk Halk Müziği ve Nazariyatı. Bornova /İzmir

Dersin İçeriği

Ders içeriğini dikkate alarak derse hazırlık yapmak. Derste yapılan etüt ve eserlere katılmak, derste verilen sorumlulukları (ödev, dinleti ve konser çalışmaları) yerine getirmek.

Dersin Amacı

Türk Halk Müziği hakkında geniş bilgiler vererek, öğrencileri eğitmek ve bilgilendirmek. Türk Halk Müziğinde dikte ve deşifre çalışmaları yaparak öğrencinin duyduğu eseri notaya alma yetisinin kazanılması ve pekiştirilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 7 zamanlı usullere ait örneklerin incelenmesi. 7 zamanlı usullere ait örneklerin dikte yapılması.
2 7 zamanlı usullere ait örneklerin incelenmesi 7 zamanlı usullere ait örneklerin dikte yapılması.
3 7 zamanlı usullere ait örneklerin incelenmesi 7 zamanlı usullere ait örneklerin dikte yapılması.
4 8 zamanlı usullere ait örneklerin incelenmesi. 8 zamanlı usullere ait örneklerin dikte yapılması.
5 8 zamanlı usullere ait örneklerin incelenmesi. 8 zamanlı usullere ait örneklerin dikte yapılması.
6 9 zamanlı usullere ait örneklerin incelenmesi. 9 zamanlı usullere ait örneklerin dikte yapılması.
7 9 zamanlı usullere ait örneklerin incelenmesi. 9 zamanlı usullere ait örneklerin dikte yapılması.
8 Ara Sınav ( Vize)
9 9 zamanlı usullere ait örneklerin incelenmesi. 9 zamanlı usullere ait örneklerin dikte yapılması.
10 10 zamanlı usullere ait örneklerin incelenmesi. 10 zamanlı usullere ait örneklerin dikte yapılması.
11 10 zamanlı usullere ait örneklerin incelenmesi. 10 zamanlı usullere ait örneklerin dikte yapılması.
12 11 zamanlı usullere ait örneklerin incelenmesi. 10 zamanlı usullere ait örneklerin dikte yapılması. 11 zamanlı usullere ait örneklerin incelenmesi. 10 zamanlı usullere ait örneklerin dikte yapılması.
13 14 zamanlı usullere ait örneklerin incelenmesi. 14 zamanlı usullere ait örneklerin dikte yapılması.
14 15 zamanlı usullere ait örneklerin incelenmesi. 15 zamanlı usullere ait örneklerin dikte yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551265 - THM de 7, 8, 9, 10 ve 15 zamanlı usulleri öğrenir. - Bu usullere ait örnekleri dikte yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 4 4 4 5 4 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr