Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Can KARAHAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Can KARAHAN, “Bağlama Öğretiminde Yeni Bir Yöntem”, Okutman Yayıncılık, Şubat 2010, Ankara. Can KARAHAN, “Perde Perde Bağlama” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Ağustos 2016, Samsun. Erol PARLAK, “Türkiye’de El ile (Şelpe) Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000, Ankara. M. Ragıp GAZİMİHAL, “Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara. Ertuğrul BAYRAKTAR, ve ark., “Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989, Ankara.

Dersin İçeriği

Geleneksel tezene tekniklerinin düzeye uygun örnekler üzerinden değerlendirilmesi

Dersin Amacı

Bağlama seslemede işe koşulan geleneğe dair edimlerin gerçekleştirilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konum değişimsiz edimler bağlamında Ankara tavrı KMG 241 BAĞLAMA 3.mp4
2 Konum değişimli edimler bağlamında Ankara tavrı KMG 241 BAĞLAMA 3.mp4
3 Ankara yöresinden bir örneğin solo bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü KMG 241 BAĞLAMA 3.mp4
4 Konum değişimli edimler bağlamında Ankara tavrı; “Kütahya/Zeybek düzeninde” KMG 241 BAĞLAMA 3.mp4
5 Konum değişimli edimler bağlamında Ankara tavrı; “Kütahya/Zeybek düzeninde” KMG 241 BAĞLAMA 3.mp4
6 Konum değişimli edimler bağlamında Ankara tavrı; “misket düzeninde” KMG 241 BAĞLAMA 3.mp4
7 Konum değişimli edimler bağlamında Ankara tavrı; “misket düzeninde” KMG 241 BAĞLAMA 3.mp4
8 Konum değişimli edimler bağlamında Ankara tavrı; “bağlama düzeninde” KMG 241 BAĞLAMA 3.mp4
9 Ara sınav
10 Konum değişimli edimler bağlamında Ankara tavrı; “bağlama düzeninde” KMG 241 BAĞLAMA 3.mp4
11 Konum değişimsiz edimler bağlamında Kayseri tavrı; Kayseri yöresinden bir örneğin solo bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü KMG 241 BAĞLAMA 3.mp4
12 Konum değişimli edimler bağlamında Kayseri tavrı; “bozuk düzende” KMG 241 BAĞLAMA 3.mp4
13 Konum değişimli edimler bağlamında Kayseri tavrı; “Kayseri düzeninde” KMG 241 BAĞLAMA 3.mp4
14 Dönem sonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 7 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4
54 Ev Ödevi 14 7 98

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550639 Bağlama seslemede kullanılan geleneğe dair edimleri açıklar.
2 1550640 Tavır olarak nitelendirilen geleneğe dair sesleyiş biçimlerini yapısal olarak çözümler.
3 1550641 Ankara tavrı ve Kayseri tavrına ilişkin edimleri bağlama tablaturuna aktarır.
4 1550642 Ankara tavrı ve Kayseri tavrına ilişkin edimleri öngörülen düzen (akort) tiplerinde ve düzeye uygun örnekler üzerinden gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr