Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğrt. Üyesi Emre PINARBAŞI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı Kitabı TRT, (2006). Türk Sanat Müziği Saz eserleri I-II, Müzik Dairesi Başkanlığı Ankara TRT, (1999). Türk Sanat Müziği Seçme Eserler I-II, Müzik Daire Başkanlığı, Ankara

Dersin İçeriği

Ney çalgısında tonaliteyi oluşturmak için eser icralarını uygulamak ve doğru perde kullanma tekniklerini oturtmak, transpoze becerisini kazanabilmek için temel çalışmalar yapmak ve bunlara paralel olarak taksim olgusunu kavramak için taksim çalışmaları yapmak.

Dersin Amacı

Ney çalgısının geleneksel yaklaşım yöntemli kullanarak öğretilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhayyer makamının öğretilmesi ve Ney üzerinde uygulanması
2 Muhayyer Peşrev (Tanburi Cemil Bey)
3 Muhayyer Sazsemai Neyzen Salim Bey
4 Muhayyerkürdi makamının Ney üzerinde uygulanması Muhayyerkürdi Peşrev (Astik Ağa)
5 Muhayyerkürdi Sazsemai (Sadi Işılay) Muhayyer ve Muhayyerkürdi makamında taksim çalışmaları
6 Gülizar makamının öğretilmesi ve Ney üzerinde uygulanması Gülizar Peşrev (Tanburi İzhak) Gülizar Sazsemai (Tanburi İzhak)
7 Gerdaniye makamının Ney üzerinde uygulanması Gerdaniye Peşrev (Suphi Ezgi) Gerdaniye Saz Semai (Suphi Ezgi)
8 Ara Sınav
9 Neva makamının Ney üzerinde uygulanması Neva Peşrev (Tanburi Cemil Bey)
10 Neva Saz Semai (Yusuf Ziya Paşa)
11 Tahir makamının Ney üzerinde uygulanması Tahir Peşrev (Salih Dede) Tahir Sazsemai (H. Saadettin Arel)
12 Tahirbuselik makamının Ney üzerinde uygulanması Tahirbuselik Medhal (Alaeddin Yavaşça)
13 Tahirbuselik Saz Semai (Kemani Rıza Efendi)
14 Hicaz makamının Ney üzerinde uygulanması Hicaz Peşrev(Veli Dede) Hicaz Peşrev(Refik Fersan)
15 Hicaz Peşrev (Yusuf Paşa) Hicaz Saz Semai (Veli Dede)
16 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 7 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4
54 Ev Ödevi 14 7 98

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343279 Makam özelliklerine göre perde basabilme
2 1343280 Transpoze olgusunu kavrayabilme
3 1343281 Taksim olgusunu uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4
2 5 5 4 4 4
3 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr