Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Yavuz YAYLA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

##Tevfik Güran, İktisat Tarihi 1. İktisat Tarihinin Doğuşu, Orhan Kurmuş 2. Kendini Yaratan İnsan, Gordon Childe 3. İlkel Toplumdan Feodal Topluma, Halil Berktay 4. Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, L. Huberman 5. Feodal Toplum, M. Bloch 6. Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, H. Pirenne 7. Ortaçağ Kentleri, H. Pirene 8. Erken Modern Dönemde Avrupa, M.E.W.Hanks 9. Kapitalizmin Tarihi, M. Beaud 10. Maddi Uygarlık- Gündelik Hayatın Yapıları F. Braudel 13. Maddi Uygarlık, Mübadele Oyunları, F. Braudel 14. Maddi Uygarlık, Dünyanın Zamanı, F. Braudel 15. İmparatorluk Çağı, E. Hobsbawm, 16. Devrim Çağı, E. Hobsbawm 17. Sermaye Çağı, E. Hobsbawm 18. Sanayi ve İmparatorluk, E. Hobsbawm 19. Kısa Yirminci Yüzyıl, E. Hobsbawm 20. Avrupa İktisat Tarihi, İmge Kitabevi H. Heaton 21. İktisadi Olaylar Tarihi, Nazif Kuyucuklu 22. Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, Sinan Sönmez, İmge Kitabevi 23. Tarihin Yörüngeleri, İgor M. Diakonoff, Bilgi Üniversitesi 24. Ortaçağda Endüstri Devrimi, J. Gimpel 25. Yenilik İktisadı, C.Freeman ve L.Soete, Çev.Ergun Türkcan ##R. Cameron,A Concise Economic History of the World, Karl Gunnar Persson, An Economic History of Europe Angus Maddison, World Economy R. Heilbroner, The Making of Economic Society,

Dersin İçeriği

İnsanlık tarihinin maddi temelleri, tarım, sanayi, ticaretin gelişimi bu temelde ortaya çıkan toplumsal yapılar, ilkel, feodal, kapitalist üretim biçimleri

Dersin Amacı

İktisat bilgilerine somut temel kazandırmak; olayları dünya ekonomisi bağlamında yorumlamak ve karşılaştırmalar yapabilmek, olayları daha geniş perspektifte değerlendirebilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 BİR BİLİM ALANI OLARAK İKTİSAT TARİHİ 01-BİR BİLİM ALANI OLARAK İKTİSAT TARİHİ.pdf
4 October, 2020 - İktisat Tarihi I-.mp4
İktisat Tarihi I Ders Planı.docx
2 TARIM DEVRİMİ VE SONUÇLARI 02-TARIM DEVRİMİ VE SONUÇLARI.pdf
11 October, 2020 - İktisat Tarihi I-2. Hafta.mp4
3 İLK ÇAĞ EKONOMİLERİ 03-İLK ÇAĞ EKONOMİLERİ.pdf
18 October, 2020 - İktisat Tarihi I- 3. Ders.mp4
4 ERKEN ORTA ÇAĞ’DA AVRUPA TOPLUM VE EKONOMİSİ 04-ERKEN ORTA ÇAĞ’DA AVRUPA TOPLUM VE EKONOMİSİ.pdf
04-AVRUPA'NIN EKONOMİK BİR GÜÇ OLARAK.pptx
Ses dosyası powerpoint içindedir.docx
5 İLERİ ORTA ÇAĞ’DA AVRUPA EKONOMİSİ İktisat Tarihi I-6 Kasım 20-Asenkron-01.mp4
05-İLERİ ORTA ÇAĞ’DA AVRUPA EKONOMİSİ.pdf
İktisat Tarihi I-6 Kasım 20-Asenkron-02.mp4
6 GEÇ ORTA ÇAĞ’DA AVRUPA EKONOMİSİ İktisat Tarihi I-13 Kasım 20 Asenkron dersi.mp4
06-GEÇ ORTA ÇAĞ’DA AVRUPA EKONOMİSİ.pdf
7 MODERN ZAMANLAR ÖNCESİNDE ASYA, AFRİKA VE AMERİKA 07-MODERN ZAMANLAR ÖNCESİNDE ASYA, AFRİKA VE AMERİKA.pdf
İktisada Tarihi I- 20 Kasım 20 Asenkron dersi.mp4
8 Ara sınav
9 MODERN ÇAĞ’IN BAŞLARINDA AVRUPA EKONOMİSİ 08-MODERN ÇAĞ’IN BAŞLARINDA AVRUPA EKONOMİSİ.pdf
İktisat Tarihi I-8. Hafta.mp4
10 AVRUPA’DA EKONOMİK GÜÇ DENGESİNİN DEĞİŞMESİ 09-AVRUPA’DA EKONOMİK GÜÇ DENGESİNİN DEĞİŞMESİ.pdf
İktisat Tarihi I-10. Hafta.mp4
11 SANAYİ DEVRİMİ 10-SANAYİ DEVRİMİ.pdf
İktisada Tarihi I- Sanayi Devrimi Öncesi Gelşmeler.mp4
12 ON DOKUZUNCU YÜZYILDA EKONOMİK DEĞİŞMELER 11-ON DOKUZUNCU YÜZYILDA EKONOMİK DEĞİŞMELER.pdf
İktisat Tarihi I-XIX Yüzyıl Gelişmeleri.mp4
13 SANAYİLEŞMENİN YAYILMASI 12-SANAYİLEŞMENİN YAYILMASI.pdf
İktisat Tarihi I-13. Hafta.mp4
14 YİRMİNCİ YÜZYILDA DÜNYA EKONOMİSİ-I 13-YİRMİNCİ YÜZYILDA DÜNYA EKONOMİSİ-I.pdf
İktisat Tarihi I-14. Hafta.mp4
15 YİRMİNCİ YÜZYILDA DÜNYA EKONOMİSİ-II 14-YİRMİNCİ YÜZYILDA DÜNYA EKONOMİSİ-II.pdf
İktisat Tarihi I-15. Hafta.mp4
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
11 Soru-Yanıt 4 25 100
29 Bireysel Çalışma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462621 1.Bu dersi başarıyla bitiren öğrenci, ekonomik değerlendirmelere temel oluşturacak dünya ekonomi tarihi üzerine tartışma yürütebilecektir,
2 1462622 2.İktisadi olguların tarihsel altyapısını çözümleyebilecektir
3 1462623 3.Dünya ve Türkiye tarihleri arasında karşılaştırmalar yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 1 3 1 3 4 3 3 3 2 3 2 3 1 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3
2 3 4 4 1 4 1 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3
3 3 4 5 1 4 1 3 5 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr