Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hasan GÜL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Prof. Dr. Şerif Şimşek ve Prof. Dr. Adnan Çelik, Yönetim ve Organizasyon,Eğitim Yayınevi, Konya, 2017, 19. Baskı -Prof .Dr. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul, 2018, 17. Baskı -Demet Gürüz ve Emet Gürel, Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınları, Ankara, 2016. -Mümin Ertürk, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2018.

Dersin İçeriği

Yönetim Kavramı, Tanımı, Özellikleri ve Gelişimi Yönetim Türleri ve Yönetimin Felsefi Alt Yapısı, Planlama: Amaçlara Göre Yönetim; Organizasyon Teorileri: Geleneksel Örgüt Teorileri, Davranışsal Örgüt Teorileri, Modern Organizasyon Teorisi: Sistem Yaklaşımı; Durumsallık Yaklaşımı; Yöneticilik ve Liderlik: Liderlik Teorileri; Yöneticilik ve Motivasyon: Motivasyon Teorileri; Organizasyonlarda İletişim ve Kontrol: Yönetim Labirenti.

Dersin Amacı

İşletme Yönetimi'nde yöneticilerinin uyguladıkları yönetim ilkeleri konusunda öğrencilerin temel yeteneklerini artırmak. Business Administration in management principles applied by managers to increase students' basic skills.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim ve Organizasyon: Giriş https://www.loom.com/share/cc5cf39f1fde4de08365fa801f59266b
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. HAFTA.mp4
YÖNETİM VE ORGANİZASYON-1.ppt
2 Yönetim İlkeleri I: Planlama https://www.loom.com/share/f3132da696ea4bd087dcfc64934525fb
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2. HAFTA A.mp4
https://www.loom.com/share/9755c1dd9fb64d789fdf6bfd381624dc
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2 HAFTA B.mp4
YÖNETİM VE ORGANİZASYON-2.ppt
3 Yönetim İlkeleri II: Organizasyon https://www.loom.com/share/59dbe46df4c748fc8fb44330486e60f6
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3. HAFTA.mp4
4 Organizasyon Teorileri: Geleneksel, Neo-klasik, modern ve çağdaş yönetim teorileri YÖNETİM VE ORGANİZASYON 4. HAFTA.mp4
https://www.loom.com/share/c1e727b5616848cea920b63602b25eee?from_recorder=1
5 Yönetim İlkeleri III: Yöneltme https://www.loom.com/share/f147a9fbd9464e5e9729a9889e79d861
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 5. HAFTA.mp4
6 Liderlik https://www.loom.com/share/dfadc286a5fa4c12ae1f8ec83fcb5d6a
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 6. HAFTA.mp4
7 Motivasyon YÖNETİM VE ORGANİZASYON 7. HAFTA ASENKRON.mp4
https://www.loom.com/share/ce631036cb8641aa83e9f1251035ad90?sharedAppSource=pers
8 Örgütsel İletişim YÖNETİM VE ORGANİZASYON 8. HAFTA ASENKRON.mp4
https://www.loom.com/share/1ee6daab6ede4c26b6b97a87aec1fa56?sharedAppSource=pers
9 Ara Sınav https://www.loom.com/share/a7d9cdf47f104989934faf09bbebc364
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 9. HAFTA ASENKRON.mp4
10 Yönetim İlkeleri IV: Kontrol https://www.loom.com/share/121c7b28456b4ae695a93c9dc0466bb0
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 10. HAFTA ASENKRON.mp4
11 Karar verme https://www.loom.com/share/6bb2abfa19c84970be2b6e36441c8848
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 11. HAFTA ASENKRON.mp4
12 Koordinasyon (eşgüdüm) https://www.loom.com/share/b678b0e2e55c44b898ed55d236f769cd?sharedAppSource=pers
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 12. HAFTA ASENKRON.mp4
13 Çağdaş Yönetim Becerileri: Kaynak bağımlılığı, Strateji, Vekalet, İşlem Maliyeti, Kurumsallaşma, Outsourcing
14 Çağdaş Yönetim Becerileri: Toplam Kalite, Temel yetenek, Güçlendirme, Kıyaslama, Öğrenen organizasyonlar, Kurumsal şirket yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572237 Kontrol, karar verme ve koordinasyon süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2 1572238 İşletme Yönetimi'nde liderlik, motivasyon, iletişimin önemi hakkında yorum yapabileceklerdir.
3 1572239 Öğrenciler; planlama ve stratejik planlama süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2
2 4 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 4 3
3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr