Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Recep Koray YILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Niall Kishtainy, Ekonominin Kısa Tarihi, 2019, Alfa Yayınları E.K. Hunt, İktisadi Düşünce Tarihi, 2010

Dersin İçeriği

Erken dönem Yunan uygarlığından günümüze iktisadi düşüncenin gelişimi.

Dersin Amacı

İktisadi düşünce evreni hakkında öğrencileri bilgilendirerek güncel iktisadi sorunlara yönelik bu bilgi evreninden öğrencilerin yararlanmasını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Dersin Tanıtımı: İktisadi Düşüncede Mutlakçılık ve Görececilik Mark Blaug, İktisat Kuramının Geçmişine Bakış s. 1-11
2 İktisadi Düşüncede Monizm ve Pluralizm Tartışmaları -I Pluralism.pptx
3 İktisadi Düşüncede Monizm ve Pluralizm Tartışmaları -II Pluralism.pptx
4 İktisadi Düşüncede Monizm ve Pluralizm Tartışmaları -III Pluralism.pptx
5 Eski ve Yeni Geleneksel İktisadi Düşünce Tartışmaları Eski Geleneksel Ekonomilerde İktisadi Düşünce: Budist İktisadi Düşünce, Konfüçyüsyen İktisadi Düşünce, Hindu İktisadi Düşünce Eski Geleneksel Ekonomilerde İktisadi Düşünce.pptx
6 Eski ve Yeni Geleneksel İktisadi Düşünce Tartışmaları Eski Geleneksel Ekonomilerde İktisadi Düşünce: İbrani, Hristiyan ve İslam İktisadi Düşüncesi Eski Geleneksel Ekonomilerde İktisadi Düşünce.pptx
7 Antik Yunanda İktisadi Düşünce Antik Yunan.pptx
8 Klasik Öncesi İktisadi Düşünce Pre-Klasik İD.ppt
9 Vize
10 Klasik Politik Ekonomi
11 İktisadi Düşüncede Marjinalist Devrim, Alman Tarihselci ve Amerikan Kurumsalcı Okulları
12 Marksyen İktisadi Düşünce
13 Keynesyen İktisadi Düşünce
14 Keynes Sonrası İktisadi Düşüncenin Genel Hatları
15 İktisadi Düşüncede Yeni Tartışmalar
16 İktisadi Düşüncede Yeni Tartışmalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 5 50
10 Tartışma 5 10 50
11 Soru-Yanıt 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1461443 İktisadi düşünce evreni hakkında bilgi edinilir.
2 1461444 İktisat içi tartışmalarla tanıştırılır.
3 1461445 İktisadi düşünce tarihinin kazanımları ile bugünkü sorunlar ele alınır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
2 5 4 5 4 5 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 5 4
3 5 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr