Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Gürhan ÜNAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Okuma listesi dönem başında verilecektir

Dersin İçeriği

Dersin ilk yedi haftası, Uluslararası İlişkiler teorilerini kapsamaktadır. Böylece küreseli anlamaya çalışırken kullandığımız “teoriler”, “bakış açıları”, “paradigmalar”, bir diğer deyişle kullandığımız “lensler” ön plana çıkarılmaktadır. İzleyen haftalarda ise küresel gündemi meşgul eden milliyetçilik, sivil toplum, uluslararası örgütler gibi tematik alanlar incelenmektedir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin küresel siyaseti anlayabilmeleri için kullanılan geleneksel araçları ve teorileri öğrenmelerini sağlamak; bahsedilen teorik kısıtlamalara ve güncel dönüşümlere dair bilinçli hale getirmek, nihayetinde ise dünyada var olup biten olayları daha sistematik ve kapsamlı biçimde değerlendirebilmelerine yardımcı olmaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş 2020 2021 Uluslararası İlişkiler Ders İzlencesi.docx
Uluslararası İlişkiler 1. Hafta-1.m4v
2 Giriş, Ders Tanıtımı, Kaynak Kullanımı Uİ 2. Hafta Asenkron.m4v
3 Uluslararası İlişkiler ve Tarih Uİ 3. Hafta Asenkron.m4v
1- Realizm.pptx
https://avys.omu.edu.tr/video/2/122507
4 Bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler: Teorik Yaklaşımlar 1 (Teori Nedir?, Büyük Tartışmalar, Realizm, Liberalizm, Sosyal İnşacılık) Ui 4. Hafta Asenkron.m4v
2- Liberalizm.pptx
https://avys.omu.edu.tr/video/2/139700
5 Bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler: Teorik Yaklaşımlar 2 (Eleştiler Okul 1: Bağımlılık, Tarihsel Materyalizm, Tarihsel Sosyoloji) Ui 5. Hafta Asenkron.m4v
3- Yapısalcılık.pptx
https://avys.omu.edu.tr/video/2/155084
6 Bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler: Teorik Yaklaşımlar 3 (Eleştirel Okul 2-Post Kolonyalizm) Ui 6. Hafta Asenkron.m4v
4- Eleştirel kuram.pptx
https://avys.omu.edu.tr/video/2/155084
7 Bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler: Teorik Yaklaşımlar 4 (Feminist Teori-Tema 1: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) Uİ 7. ve 8. Hafta.m4v
8 Bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler: Teorik Yaklaşımlar 5: Yeşil Teori- Tema 2: Küresel Çevre Siyaseti Uİ 7. ve 8. Hafta.m4v
6- Feminist düşünce.pptx
9 Tema 3: Küresel Sivil Toplum: Hükümet Dışı Örgütler 7- Yeşil düşünce.pptx
10 Ara Sınav
11 Tema 4: Milliyetçilik ve Etnisite
12 Tema 5: Karşılaştırmalı Siyaset: Otoriterleşme ve Demokratikleşme Çalışmaları
13 Tema 6: Bölge Çalışmaları: Avrasya Siyaseti
14 Tema 7: Dış Politika Analizi
15 Tema 8: Popülizm, Post-Truth ve Uluslararası İlişkiler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1582222 Uluslararası sistemde ortak sorunların yönetilmesi ihtiyacı ile çoklu-egemenlik gerçekliği arasındaki gerilimin unsurlarını kavrar ve tartışır.
2 1582223 Uluslararası yönetim ve küresel yönetişim ifadelerinin işaret ettiği kurumsal ve informel mekanizmaları tarihsel bağlamlarında kavrar, karşılaştırır ve değerlendirir.
3 1582224 Uluslararası ve küresel sorunların çözüm yöntemleri ve süreçleri hakkında fikirler geliştirir.
4 1582225 Ekonomi ile politikanın ilişkisini analiz eder.
5 1582226 Söz konusu sürecin devletler ve toplumlar üzerindeki etkilerini anlar
6 1582227 Bu süreçlerde etkili olan güç ilişkilerini anlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5
2 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4
6 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr