Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DERS KİTABI: Ceza Hukuku Temel Bilgiler Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Genel Hükümler İzzet ÖZGENÇ

Dersin İçeriği

Ceza hukukunun işlevi, bölümleri, gelişim süreci, diğer hukuk dalları arasındaki ilişki, tarihi süreçte ceza hukuku, ceza hukukunun temel ilkelerine giriş, ceza sorumluluğunun esası, ceza hukukunda kaynaklar ve yorum, ceza kanunlarının uygulanma esasları, suçluların geri verilmesi, suç genel teorisine giriş ve bu bağlamda suçun unsurları dışında kalan olgular, suçun unsurları; suçun yasallık unsuru, suçun maddi unsuru, suçun hukuka aykırılık unsuru, suçun hukuka uygunluk nedenleri, suçun kusurluluk unsuru, kusur türleri olarak kast ve taksir.

Dersin Amacı

Öğrencinin yeni ceza hukuku mevzuatına göre ceza hukukunun tanımı, tarihçesi, görevi ve ceza hukukuna egemen olan ilkeler ile ceza hukuku kaynaklarını öğrenme ve bunları yorumlama becerisi yanında suç genel teorisi ile suçun unsurlarından tipiklik ve hukuka aykırılık unsuru konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ceza Hukuku Kavramı ve Görevi Ceza Hukuku _ 1.Hafta (İİBF).mp4
2 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini Amacı Ceza Hukuku _ 2.Hafta (İİBF).mp4
3 Suç Politikasının Temel İlkeleri Ceza Hukuku _ 3.Hafta (İİBF).mp4
4 Ceza Hukukunun Kaynakları ve Türk Ceza Hukuku Reformu Ceza Hukuku _ 4.Hafta (İİBF).mp4
5 Ceza Kanunun Güvence Fonksiyonu Ceza Hukuku (5.Hafta-İİBF).mp4
6 Suç Öğretisi Ceza Hukuku (6.Hafta-İİBF).mp4
7 Suçun Yapısal Unsurları Maddi Unsurlar Ceza Hukuku (7.Hafta-İİBF).mp4
8 Suçun Yapısal Unsurları Manevi Unsurlar CEZA HUKUKU (8-İİBF).mp4
9 Suçun Yapısal Unsurları Hukuku Aykırılık Unsuru CEZA HUKUKU (9-İİBF).mp4
10 ARA SINAV
11 Hukuka Uygunluk Nedenleri CEZA HUKUKU (10-İİBF).mp4
12 Kusurluluğu Kaldıran veya Etkileyen Nedenler CEZA HUKUKU (12-İİBF).mp4
13 Kusurluluğu Kaldıran veya Etkileyen Nedenler
14 Fail, Mağdur,
15 Suçtan Zarar Gören
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 7 11 77
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 22 1 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 22 1 22

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492513 1-Kamu Hukuku’nun bir dalı olan Ceza Hukuku’nun ve suç ve ceza kavramlarının Ceza Hukuku tekniği içerisinde ne olduğunu öğrenecektir
2 1492514 2-Ceza Hukuku’nun kamu hukukunun diğer dallarından farkını ve bunlarla ilişkisini algılayabilecektir.
3 1492515 3-İnsan haklarıyla ilişkisi tartışılmaz olan Ceza Hukuku’nun temel ilkelerini ve ceza sorumluluğunun esasını öğrenecektir.
4 1492516 4-Ceza kanunlarının zaman, yer ve kişi yönünden uygulanma esaslarını öğrenecektir
5 1492517 5-Suç genel teorisini ve bu bağlamda her suç bakımından ortak olan suçun unsurlarını öğrenecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 2 2 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5
2 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 4 3 5 3 4 5 2 3 4
3 4 5 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 2 4 5 5 5 2 4 4 5 2
4 4 5 5 3 2 4 5 4 5 2 5 4 4 2 4 4 5 4 2 4 5 2 4 3 4 4
5 4 4 5 3 5 2 4 5 5 3 4 4 5 4 2 4 5 5 4 2 5 5 4 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr