Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Yavuz YAYLA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uluslararası İktisat : Teori , Politika ve Uygulama, Halil Seyidoğlu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, 1999. • International Economics: Theory And Policy 7th Edition, Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, Addison Wesley, 2005. • Foundations of International Macroeconomics, Maurice Obstfeld and Kenneth S. Rogoff, The MIT Press, 1996. • International Economics, Thomas Pugel 13th Edition, McGraw-Hill/Irwin, 2006

Dersin İçeriği

Uluslararası iktisadi ve finans ilişkileri.

Dersin Amacı

Uluslararası ekonomik ilişkiler tarihini öğretmek. Öğrencilere uluslararası meta ve para hareketlerini, uluslararası finans piyasalarını tanıtmak. Uluslararası eekonomik birleşmeler ve entegrasyon teorilerini öğretmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uluslararası Örgütler Teorisi-I 4 October, 2020 - Uluslararası İktisadi İlişkiler-1. Hafta.mp4
ULUSLARARASI İKTİSADİ İLİŞKİLER ONLİNE SUNUM-.pptx
01-Uluslararası Örgütler Teorisi.pdf
Uluslararası İktisadi İlişkiler Ders Planı.docx
2 Uluslararası Örgütler Teorisi-II 01-Uluslararası Örgütler Teorisi.pdf
11 October, 2020 - Uluslararası İktisadi İlişkiler- 2. Hafta.mp4
3 Uluslararası Örgütler Teorisi-III 01-Uluslararası Örgütler Teorisi.pdf
02-ÇAĞDAŞ DÜNYAYI ANLAMAK ve İKTİSADİ İLİŞKİLER.pptx
Uluslararası İktisadi İlişkiler- 3. Hafta.mp4
4 Uluslararası Örgütler Teorisi-IV 04-ÇAĞDAŞ DÜNYAYI ANLAMAK ve İKTİSADİ İLİŞKİLER.pptx
01-Uluslararası Örgütler Teorisi.pdf
Uluslararası İktisadi İlişkiler- 4. Hafta.mp4
5 Küresel Ekonomik Örgütler-I Uluslararası İ. İlişkiler-6 Kasım-Asenkron dersi.mp4
02-Küresel Ekonomik Örgütler.pdf
6 Küresel Ekonomik Örgütler-II 02-Küresel Ekonomik Örgütler.pdf
Uluslararası İktisadi İlişkiler 13 Kasım 20 Asenkron Dersi.mp4
7 Ara Sınav
8 Küresel Ekonomik Örgütler-III 02-Küresel Ekonomik Örgütler.pdf
Uluslararası İktisadi İlişkiler 20 Kasım 20 Asenkron Dersi.mp4
9 Küresel Ekonomik Örgütler-IV 02-Küresel Ekonomik Örgütler.pdf
Uluslararası İktisadi İlişkiler 27 Kasım 20 Asenkron Dersi.mp4
10 Bölgesel Ekonomik Örgütler-I 03-Bölgesel Ekonomik Örgütler.pdf
Uluslararası İktisadi İlişkiler 10. Hafta.mp4
11 Bölgesel Ekonomik Örgütler-II 03-Bölgesel Ekonomik Örgütler.pdf
Uluslararası İktisadi İlişkiler- 11. Hafta.mp4
12 Bölgesel Ekonomik Örgütler-III 03-Bölgesel Ekonomik Örgütler.pdf
Uluslararası İktisadi İlişkiler- 12. Hafta.mp4
13 Bölgesel Ekonomik Örgütler-IV 03-Bölgesel Ekonomik Örgütler.pdf
Uluslararası İktisadi İlişkiler- 13. Hafta.mp4
14 Final Uluslararası İktisadi İlişkiler-14. hafta.mp4
Uluslararası İktisadi İlişkiler-14. hafta.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1373877 Uluslararası para sisteminin gelişimini özümser.
2 1375008 Küreselleşmenin ülke ekonomilerini olumlu ve olumsuz etkilerini ayırt eder.
3 1374055 Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerdeki doğrudan yatırımlarının etkilerini ayırt eder.
4 1379833 Kur değişimlerini açıklayan teorileri öğrenir.
5 1388421 Doğrudan yabancı yatırımları açıklayan teorileri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 3 2 2 3 3 4 5 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3
2 2 4 3 2 2 3 2 3 3 2 5 3 3 3 4 4 3 5 3 5 3 4 3 3 3 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 5 4 4
4 3 3 3 3 4 5 5 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4
5 2 2 2 2 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr