Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hatice Işıl Alkan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Toksöz, Gülay; Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları Serdaroğlu, Ufuk; İktisat ve Toplumsal Cinsiyet Makal, Ahmet, Toksöz Gülay; Geçmişten Günümüze Türkiye'de Kadın Emeği Alkan, Işılİ Tarım Sektöründe Kadın Emeği

Dersin İçeriği

Toplumsal cinsiyet, kadın emeği, ekonomiye kadının eklemleniş dereceleri ve biçimleri, işgücü piyasasında ayrımcılık kuramları.

Dersin Amacı

Türkiye'de ve dünyada kadın emeğinin kullanım biçimlerini irdelemek, öğrencilere toplumsal cinsiyet farkındalığı kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve kavramlar KADIN VE EKONOMİ 1. HAFTA.docx
Kadın ve Ekonomi-1. hafta.mp4
2 Toplumsal cinsiyet KADIN VE EKONOMİ 2. HAFTA.docx
Kadın ve Ekonomi 2. hafta.mp4
3 Ataerki kavramı, ataerkil toplum ve ataerkinin tarihi Kadın ve Ekonomi 3.mp4
KADIN VE EKONOMİ 3. HAFTA.docx
4 İlksel toplumlarda kadın KADIN VE EKONOMİ 4. HAFTA.docx
Kadın ve ekonomi 4.hafta.mp4
5 Feodal ve kapitalist toplumlarda kadın KADIN VE EKONOMİ 5. HAFTA.docx
Kadın ve Ekonomi 5.mp4
6 Kadın emeği, içerimi, türleri KADIN VE EKONOMİ 6. HAFTA.docx
Kadınveekonomi6.mp4
7 İşgücü piyasasında ayrımcılık kuramları Kadınveekonomi7.mp4
KADIN VE EKONOMİ 7. HAFTA.docx
8 İşgücü piyasasında ayrımcılık kuramları Kadın ve Ekonomi 8yeni.pptx
Kadınekon8.mp4
9 Ara sınav
10 Küresel işgücü piyasalarında kadın KADIN VE EKONOMİ 10. HAFTA-11.HAFTA.docx
Kadınveekonomi10.mp4
11 Küresel işgücü piyasalarında kadın KADIN VE EKONOMİ 10. HAFTA-11.HAFTA.docx
KADINVEEKON11.mp4
12 Türkiye'de işgücü piyasasında kadın kadınekon12.mp4
Türkiye’de Kadın İstihdam Örüntülerinde Bölgesel Farklılıklar-IŞIL ALKAN.docx
13 Türkiye'de işgücü piyasasında kadın kadınekon12-13.mp4
Türkiye’de Kadın İstihdam Örüntülerinde Bölgesel Farklılıklar-IŞIL ALKAN.docx
14 Makro ekonomik gelişmelerin kadın emeği üzerindeki etkileri Kadınekon14.mp4
Türkiye’de Kadın İstihdam Örüntülerinde Bölgesel Farklılıklar-IŞIL ALKAN.docx
15 Değerlendirme Kriz-Kadinlar-Kadin-Emegi-Forumu-Raporu.pdf
kadınekon15.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 7 35
17 Alan Çalışması 2 10 20
21 Rapor Sunma 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1553053 Öğrenciler toplumsal cinsiyet farkındalığı kazanacaktır.
2 1553054 Türkiye'de ve dünyada kadının işgücüne katılım biçimlerini öğrenecektir.
3 1553055 Kalkınmaya giden yolda ekonomide kadın emeğinin önemini benimseyecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5
2 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4
3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr