Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): İlgili Öğretim Üyesi *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Fatih Bilgili, Ticaret hukuku kitabı, ekim 2012.

Dersin İçeriği

Ticaret Kanunu ve Çek K. kapsamımda kambiyo senetleri ve kıymetli evraklarının hukuksal tanıtımı.

Dersin Amacı

Kıymetli evrak ve kambiyo senetlerinin yasal tadavülü ve özelikleri hakkında kanun çerçevesinde bilgi vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kıymetli Evrakın genel tanımı ve hukuki mevzuat bilgisi
2 Kıymetli evrakın özellikleri sınıflandırılması.
3 Nama yazılı kıymetli evrak tanım ve özellikleri
4 Emre yazılı kıymetli evrak tanım ve özellikleri
5 Hamile yazılı kıymetli evrak tanım ve özellikleri
6 Kıymetli evrakın ziyaı ve iptali
7 Kambiyo senetlerine ilişkin genel düzenlemeler ve özellikleri
8 Kambiyo senetlerinde uygulanan ortak özellikler
9 Bono tanımı ve şekil şartları
10 Bononun tedavülü,ciro
11 Bonoda aval,ödeme,başvuru hakkı ve zamanaşımı
12 Poliçe tanım,şekil şartları
13 Poliçede kabul,tedavül,aval,zamanaşımı
14 Çek tanımı,şekil şartları
15 Çekte zorunlu ve şekli şartlar,bankaların yükümlülükleri
16 Çek keşide şartları, zamanaşımı, karşılıksız çek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
21 Rapor Sunma 3 30 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 4 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 6 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
34 Okuma 10 8 80

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492731 Nama emre hamile yazılı kıymetli evraklar nelerdir özellikleri anlatıldı.
2 1492732 Kıymetli evrakların ziyaı ve iptali ile kambiyo senetlerinin genel özellikleri öğretildi.
3 1492728 Bono ve poliçe tanım ve özellikleri tedavül ibraz ve ödeme aval müesseseleri anlatıldı.
4 1492729 Kıymetli evrak tanımı ve kambiyo senedi kavramları açıklandı.
5 1492730 Çek Kanunu ve TTK kapsamında tanım,özellik ve keşide koşulları,karşılıksızlık hali öğretildi.
6 1492733 General characteristics of the negotiable instruments were explained.
7 1492734 Negotiations and cancellation of negotiable instruments and general characteristics of exchange notes were taught.
8 1492735 The definition and characteristics of bills and policies, the presentation of circulation and the payment institutions were explained.
9 1492736 The definition of negotiable instruments and the concept of exchange notes were explained.
10 1492737 Within the scope of the Czech Law and the Turkish Commercial Code, definitions, features and conditions of discovery, and state of non-correspondence were taught.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 4 4 5 5 2 3 2 4 4 2 1 3 2 3 5 5 4 2 2 1 1
2 4 3 1 2 4 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 5 4 5 4
3 5 5 2 4 2 5 1 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 3 2 3 3 3 3 2
4 3 3 4 3 5 5 5 4 3 3 2 1 1 1 1 1 4 4 5 4 3 4 4 5