Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Aysun ÇETİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Timmon, J.A. (2009). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st century. McGraw-Hill Irwin New York. Byers, T.H., Dorf, R.C. and Nelson A.J. (2010). Technology Ventures: From Idea to Enterprise, 3rd Edition, McGraw Hill, New York.

Dersin İçeriği

Teknolojik yenilik ve girişimcilik, Girişimcilikte risk ve kazançlar, Karlılık ve büyüme.

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere inovasyon ve girişimcilik konularında gerekli olan bilgi ve becerileri vermeye yönelik olarak düzenlenmiştir. İnovasyon ve girişimcilik arasındaki bağlantının daha iyi anlaşılabilmesi için ders düzeni, gerekli araç ve konuları kapsayacak şekilde planlanmıştır. Öğrenciler ders boyunca inovasyon ve girişimcilikle bağlantılı konuları, trendleri ve vakaları inceleyeceklerdir. Bunun yanı sıra öğrenciler dönem içerisinde konunun uzmanları ile birebir görüşmeler yapabilecek, ve onları çalışma alanlarında gözlemleyerek hikayelerini kendi ağızlarından dinleme ve analiz etme fırsatı yakalayacaklardır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Inovasyonun tanımı
2 Inovasyonun Yayılımı Teorisi
3 İnovasyon ve girişimcilikte küresel trendler
4 Dünya'nın yenilikçileri
5 Türkiye’deki inovatif girişimciler
6 İnovasyon toplulukları
7 İnovasyon yönetimi
8 Vize Haftası
9 İnovatif iletişim ve inovasyonun iletişimi
10 Yaratıcılık Egzersizleri
11 Pazarlama Planı
12 Yönetim Planı
13 Finansal Plan ve İş Planı Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
14 Final Haftası
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 80 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 12 3 36
12 Takım/Grup Çalışması 5 10 50
22 Proje Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492773 Inovasyonu tanımlar ve anlar
2 1492774 Inovasyon ve girişimcilik arasındaki bağlantıları kavrar
3 1492775 Türkiye ve dünya genelindeki çalışma konuları ile ilgili trendleri takip eder
4 1492776 Başarılı ve başarısız vakaları inceler
5 1492777 Ülke genelindeki inovatif girşimcilerin iletişim ağına dahil olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 1 5 5 3 3 4 1 3 4 3 3 5 4 3 3 1 3 3 1 5 4 3 3
2 2 3 1 3 3 5 3 1 4 1 3 3 5 4 3 3 3 3 5 5 4 3 3 3 4 3
3 3 4 3 3 5 3 4 1 3 3 1 5 5 3 3 3 1 5 3 3 5 3 5 3 4 5
4 3 2 3 4 4 3 4 3 1 4 3 3 4 2 5 5 4 5 1 5 3 4 3 1 1 5
5 2 2 5 3 3 1 4 3 4 5 5 3 5 2 3 4 3 3 2 2 3 4 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr