Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Ayhan TUTAR, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yapıcı *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Halilov, H., Hasanoğlu, A. ve Can, M. “Yüksek Matematik I Tek değişkenli Fonksiyonlar Analizi”, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1999. 2. Hacısalihoğlu, H. H. Ve Balcı, M. “ Temel ve Genel Matematik”, Cilt I, Ertem Basın Yayın dağıtım, Ankara, 1996. 3.Çallıalp, F. Ve Canoğlu, A. “Çözümlü Matematik Analiz I-II”, Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak., İstanbul,1999. 4. Cerit, C. Ve Canoğlu A., “ Matematik Analiz I”, İstanbul, 1991. 5. Cerit, C. “Çözümlü Yüksek Matematik –Calculus- Problemleri 1”, İ.T.Ü. Fen-Edeb. Fak., İstanbul, 1998. 6. Ders Notları

Dersin İçeriği

Sayılar Fonksiyonlar Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı Türev ve Uygulamaları Eğri çizimleri

Dersin Amacı

Matematiğin temel konularından olan tek değişkenli fonksiyonların tanıtımı ve bu fonksiyonlar için limit, süreklilik, türev ve fonksiyon eğrileri kavramlarının öğretilmesi. Matematiğin istatistik problemlerine rasyonel ve analitik bir şekilde uygulama yeteneği verilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayı sistemleri, mutlak değer ve tam değer kavramları, eşitsizlikler ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 1. Hafta (Genel matematik-I -Ayhan TUTAR).pdf
https://drive.google.com/file/d/1f7q7TjIMUJmetU8ZeDCtKfQjPKQWIpQX/view?usp=shari
2 Lineer Nokta Kümeleri ve özellikleri, bir kümenin en büyük alt sınırı ve en küçük üst sınırı, en büyük elemanı ve en küçük elemanı, yığılma noktası ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 2. Hafta ( Genel Matematik-I )- Ayhan TUTAR.pdf
https://drive.google.com/file/d/1G_hWgbTwZ0P8t17_eiPrFTDWc_rz-U_F/view?usp=shari
3 Fonksiyon kavramı ve özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 3. 4. 5. ve 6. Haftalar GENEL MATEMATİK-I ( 26.11.2020 ).pdf
https://drive.google.com/file/d/1G_hWgbTwZ0P8t17_eiPrFTDWc_rz-U_F/view?usp=shari
4 Elemanter ve elemanter olmayan fonksiyonlar ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 3. 4. 5. ve 6. Haftalar GENEL MATEMATİK-I ( 26.11.2020 ).pdf
https://drive.google.com/file/d/1D84DwXp4kE6E4RQmtq7jyJ-BD_RFQjHu/view?usp=shari
5 Elemanter ve elemanter olmayan fonksiyonlar ve bu konularla ilgili örnek çözümleri https://drive.google.com/file/d/1uS7dsSMdkkDgfTLq3v-1Bh1n2KRZhAsE/view?usp=shari
Doğrunun Analitik İncelenmesi (4 Kasım 2020).pdf
6 Limit kavramı, bir dizinin limiti, dizinin yakınsaklık özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 6. HAFTA (11 Kasım 2020).pdf
https://drive.google.com/file/d/1hc_4vWqXHJVTBWvntL6zkif8jItpU_uZ/view?usp=shari
7 Bir fonksiyonun limiti, sağ ve sol limitler, bazı trigonometrik limitler ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 7. Hafta Genel Matematik I(18 Kasım 2020).pdf
https://drive.google.com/file/d/1aYHz23qlOnS0O8gLdTnq5bfFwZ66vb9d/view?usp=shari
8 ARASINAV https://drive.google.com/file/d/1jDRsxxym2kQcpR8x6O5Arrl4sz2wt1aR/view?usp=shari
8. Hafta (LİMİT).pdf
9 Süreklilik, süreksizlik türleri, sürekli fonksiyonların özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
10 Türev kavramı, türev almada genel kurallar, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların türevi ve bu konularla ilgili örnek çözümleri https://drive.google.com/file/d/1PXza1Njrhx_Yeg_fnrP2Q0_aOWwrX9-d/view?usp=shari
10. Hafta Genel Matematik I Ders Notları (9.12.2020).pdf
11 Logaritma fonksiyonunu türevi, üstel fonksiyonun türevi, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevi ve bu konularla ilgili örnek çözümleri https://drive.google.com/file/d/1Cdq_D5GMIIn6-EC-yFIQi8TWLP4jMBgd/view?usp=shari
11. Hafta Genel matematik I Asenkron Ders Notları.pdf
12 Kapalı fonksiyonun türevi, parametrik denklemleri verilen fonksiyonların türevi, yüksek mertebeden türev ve bu konularla ilgili örnek çözümleri https://drive.google.com/file/d/1w-az5oAvXuuUb6PxWlf5uJxpAum0KJ3k/view?usp=shari
12. Hafta Genel Matematik I Ders Notu ( 23.12.2020 ).pdf
13 Fonksiyon özelliklerinin incelenmesi, ekstremum noktalarının bulunması, monotonluk ve iç-dış bükey bölgelerin bulunması ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 13. Hafta Genel Matematik I Ders Notları(30.12.2020).pdf
https://drive.google.com/file/d/1EYqSdn7c-lasH4S8WWsDmGMLUV3Zf2JN/view?usp=shari
14 Belirsizlik limitleri, L’hospital kuralı, Taylor açılımı, McLaurin açılımı ve bu konularla ilgili örnek çözümleri https://drive.google.com/file/d/19Fa7XBN4ovAdj4LPLApvsm4cmMez_hqm/view?usp=shari
14. Hafta Genel Matematik Ders Notları(6.01.2021).pdf
15 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 14 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 1
49 Performans 14 10 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 8 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464354 Türevi başta optimizasyon problemleri olmak üzere istatistik alanındaki problemlerde uygulayabilme.
2 1464355 Fonksiyonların verilen noktalarda limitlerini ve süreklilik durumlarını yorumlayabilme.
3 1464356 Fonksiyonun tanımını ve temel fonksiyonları kavrayabilme
4 1464357 İstatistik alanındaki problemlerle rasyonel bir düşünce yeteneği kazanabilme
5 1464358 Analitik düşünme yeteneğini geliştirme
6 1464359 İstatistik ve Olasılık Teorisinde limit, süreklilik ve türev alma kurallarını kullanabilme becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 5 4 5 2 5 3 5 4 5 4 5 2 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 3
2 5 4 5 2 5 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 4 5
3 4 5 4 5 2 5 2 5 2 5 2 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 2 4 1
4 2 5 4 5 2 4 5 2 4 4 5 4 5 4 2 1 4 2 1 4 5 2 4 5 2 5
5 4 5 2 5 4 5 2 5 2 3 5 4 5 2 5 2 5 2 5 5 5 4 4 5 4 5
6 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr