Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Bahar TÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İrfan Süer (Ed.) (2015). Genel İşletmecilik Bilgileri. Nobel Akademik Yayıncılık

Dersin İçeriği

Bu ders işletmelerin kuruluşu, yönetim anlayışı ve yönetimin fonksiyonları konularında öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen lisans düzeyinde bir derstir.

Dersin Amacı

Öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme faaliyete başladıktan sonra, yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmecilikle İlgili Genel Bilgiler, Ekonomik Yaşam ve İşletme IKT107. Genel İşletme - 1. Hafta Ders Tanıtımı.mp4
GİB 1. BÖLÜM.pdf
2 İşletmelerin Amaçları İle Gelir ve Giderleri GİB 2. BÖLÜM.pdf
https://www.loom.com/share/0af6b41a3d654e709a88a2455c404fcb
3 İşletmelerin Türleri https://www.loom.com/share/f7c1c8125e134d0cbef798ba5a682781
GİB 3. BÖLÜM.pdf
4 İşletmelerin Çevresi ve Çevre Faktörleri https://www.loom.com/share/77b444fbcccf4f0fabed2a82eddd2832?from_recorder=1
GİB 4. BÖLÜM.pdf
5 İşletmelerde Etik https://www.loom.com/share/77b444fbcccf4f0fabed2a82eddd2832?sharedAppSource=pers
GİB 5. BÖLÜM.pdf
6 İşletmelerin Kuruluşu, İşletme Kurma Fikri ve Sonuçları https://www.loom.com/share/77b444fbcccf4f0fabed2a82eddd2832?sharedAppSource=pers
GİB 6. BÖLÜM.pdf
7 Kuruluş Araştırmaları https://drive.google.com/file/d/1ScQxXKc6ecfRx9ZQzV6KwqIQJbkOVRJP/view?usp=shari
GİB 7. BÖLÜM.pdf
8 Ara Sınav https://avys.omu.edu.tr/https://drive.google.com/file/d/1ScQxXKc6ecfRx9ZQzV6KwqI
GİB 8. BÖLÜM.pdf
9 İşletme Kuruluşu İle İlgili Özel Konular GİB 9. BÖLÜM.pdf
https://drive.google.com/file/d/1N_GEd2wG_nHwHwQlwfzZ6ex7BJ-8n4sp/view?usp=shari
10 İşletmelerin Büyümesi, İşletmeler Arası Ortak Hareket Etme ve Stratejik İşbirlikleri GİB 10. BÖLÜM.pdf
https://drive.google.com/file/d/12LWOZh4eEZ2KL1zWLat_k6FRgdanEgOM/view?usp=shari
11 Yönetim ve İşlevleri, Yönetime İlişkin Temel Kavramlar GİB 11. BÖLÜM.pdf
https://drive.google.com/file/d/1OTaF7gfjFszhOFnL2GkLlqblUXYS-gpp/view?usp=shari
12 Örgüt ve Çevresi, Örgüt ve Yönetsel Karar Verme https://drive.google.com/file/d/153FYTHUYaqFzE_hxJ4h4UkAb-CkDZZdG/view?usp=shari
GİB 12. BÖLÜM.pdf
13 Yönetimde Yaratıcı Düşünme, Yönetsel Düşüncenin Evrimi GİB 13. BÖLÜM.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bSLxN5UNKZMFyipHsye6cYTUkdO6XtzK/view?usp=shari
14 Genel Değerlendirme ve Tekrar GİB 14. BÖLÜM.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bSLxN5UNKZMFyipHsye6cYTUkdO6XtzK/view?usp=shari

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 10 1 10
12 Takım/Grup Çalışması 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490797 İşletme bölümünde alınacak diğer dersler için alt yapı oluşturabilme.
2 1490795 İşletmelerin hukuki biçimleri hakkında bilgi sahibi olunabilmesi.
3 1490800 İşletmelerin kuruluşu ve aşamalarının öğrenilebilmesi.
4 1490798 İşletmeyi ilgilendiren kavramlar hakkında genel bilgi sahibi olabilme.
5 1490799 İşletmenin amaçları, çevre ile ilişkisi, sorumlulukları ve işletme türlerinin açıklanabilmesi.
6 1490796 Öğrencinin işletmeyi tanımlayabilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2
4 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
6 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr