Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş.Gör. Taha Buğra ÇELİK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sezen, H. K. (2012). Excel 2010 - VBA Kullanım ve Programlama. Bursa: Sentez Yayıncılık. Emir, O. (2014). Herkes Icin 101 Excel Makro. Pusula Yayincilik. Walkenbach, J. (2013). Excel 2013 Power Programming with VBA. Hoboken, N.J: Wiley. Albright, S. C. (2011). VBA for Modelers: Developing Decision Support Systems (4th edition.). Cengage Learning.

Dersin İçeriği

Bilgisayarlar ve bilişim teknolojilerinin kısa bir tarihçesi, İşletim Sistemleri, Uygulama Programları, Genel Olarak Ofis Programları, Elektronik Hesap Tablosu Programlarına Giriş, Menüler ve Veri Girişi, Grafikler, Formül ve Fonksiyonlar (İşlevler) , Diziler Üzerinde Çalışmak, Matematiksel İşlevler, İstatistiksel İşlevler, Finansal İşlevler, Arama ve Başvuru İşlevleri,Metin İşlevleri, Mantıksal İşlevler, MS Excel'de VBA ile Programlamaya Giriş.

Dersin Amacı

Öğrencilere eğitim hayatları boyunca diğer derslerde ve mezun olduktan sonra iş hayatlarında karşılaşacakları problemlerde ortaya çıkacak hesaplama ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli olan bilgisayar donanım ve yazılım bilgisinin bir kısmını aktarmak ve kendi kendilerine bunu geliştirebilecekleri bir altyapıyı hazırlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar donanımının tanıtılması ve bilişim teknolojilerinin tarihçesi temel_bilgi_teknolojileri_I.pdf
2 İşletim sistemleri ve MS Windows temel_bilgi_teknolojileri_I.pdf
3 Ofis programlarına giriş ve MS Office temel_bilgi_teknolojileri_I.pdf
4 Elektronik hesap tablosu programları, MS Excel, Excel'de veri girişi ve menülerin tanıtılması temel_bilgi_teknolojileri_I.pdf
5 Excel'de formül ve fonksiyon girişi temel_bilgi_teknolojileri_I.pdf
6 Excel'de diziler üzerinde işlem yapmak temel_bilgi_teknolojileri_I.pdf
7 Matematiksel işlevler ve matris işlevleri temel_bilgi_teknolojileri_I.pdf
8 İstatistiksel işlevler temel_bilgi_teknolojileri_II.pdf
9 Finansal işlevler temel_bilgi_teknolojileri_II.pdf
10 Arama ve başvuru işlevleri temel_bilgi_teknolojileri_II.pdf
11 Metin işlevleri temel_bilgi_teknolojileri_II.pdf
12 Mantıksal işlevler temel_bilgi_teknolojileri_II.pdf
13 Excel'de VBA ile programlamaya giriş temel_bilgi_teknolojileri_II.pdf
14 Excel'de VBA ile programlamaya giriş temel_bilgi_teknolojileri_II.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 4 3 12
7 Laboratuvar 10 3 30
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490731 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; bilgisayarlara ve bilişim teknolojilerine ilişkin temel düzeyde bir bilgi birikimi kazanır.
2 1490732 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; donanım ve yazılım mimarilerine ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahibi olur.
3 1490733 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; genelde uygulama programlarının ve özelde ofis programlarının grafik arayüzlerine aşinalık kazanır ve menüler yardımıyla bu programları kullanabilir.
4 1490734 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; MS Excel'de formüller ve fonksiyonlar yardımıyla belirli düzeydeki hesaplama gereksinimini karşılayabilir hale gelir.
5 1490735 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; MS Excel'de VBA ile programlama hakkında giriş düzeyinde bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 3 5 5 5 2 4 2 5 2 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5
2 5 5 5 3 2 4 3 2 2 4 4 5 2 1 2 3 4 5 1 4 5 2 5 4 5 2
3 3 5 1 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 2 3
4 4 1 3 2 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 1 3 1 1 1 1 4
5 2 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 4 1 3 2 3 1 4 1 3 5 5 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr