Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş.Gör. Can APAYDIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Nazım Ekinci (2011), Modern Mikro İktisat, Efil Yayınevi 2. Parasız, İlker (2008), Mikro Ekonomi, 8. Baskı, Ezgi Kitabevi 3. Bulmuş, İsmail (2008), Mikroiktisat, Ankara. 4. Bulmuş, İsmail (2008), Çözümlü Mikroiktisat Problemleri, Ankara.

Dersin İçeriği

Tüketici davranışları teorisi, tüketici tercihleri, farksızlık eğrileri, optimal seçimler ve fayda maksimizasyonu, tüketici talebi, genelleştirilmiş tazmin edilmiş talep fonksiyonları, düalite, talep esneklikleri, üretici davranışları teorisi, üretim fonksiyonları, kısa ve uzun dönem analizler, üretim maliyeti kuramı, rekabetçi piyasada firmanın kâr maksimizasyonu ve firma arzı, rekabetçi piyasada arz ve talep parametrelerindeki değişmelere karşı kısa ve uzun dönemdeki ayarlanmalar, eksik rekabet piyasaları, monopolcü piyasada firma dengesi, monopolcü piyasada fiyatlama stratejileri, oligopol modelleri, işbirliğine dayanmayan modeller, işbirliğine dayanan modeller, oyun kuramı ve uygulamaları, monopolcü rekabet modeli, faktör piyasaları, kamusal mallar ve dışsallıklar, refah ekonomisi ve genel denge.

Dersin Amacı

Öğrencilerin Mikroiktisat konusunda ileri kavramsal düzeyde bilgi sahibi olmalarını ve analitik olarak mikroiktisat problemleri oluşturup çözebilmelerini sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikro Ekonomiye Giriş 1.mp4
MİKRO İKTİSAT 1. HAFTA.pdf
2 Arz ve Talebin Temelleri MİKRO İKTİSAT 2. HAFTA.pdf
2.mp4
3 Çeşitli Piyasa Talep Eğrileri ve Talep ve Arz Esneklikleri MİKRO İKTİSAT 3. HAFTA.pdf
3.mp4
4 Tüketici Davranışları Teorisi, Fayda Maksimizasyonu ve Tercih MİKRO İKTİSAT 4. HAFTA.pdf
4.mp4
5 Tek Değişken Girdili Üretim MİKRO İKTİSAT 5. HAFTA.pdf
5.mp4
6 İki Değişken Girdili Üretim ve Üretim Maksimizasyonu MİKRO İKTİSAT 6. HAFTA.pdf
6.mp4
7 Geleneksel Maliyet Teorisi MİKRO İKTİSAT 7. HAFTA.pdf
7.mp4
8 Tam Rekabet Piyasasında Fiyat Teorisi MİKRO İKTİSAT 8. HAFTA.pdf
8.mp4
9 Tam Tekel Durumunda Fiyat Teorisi,Tekelci Firmaların Kar Maksimizasyonu Uygulamaları
10 Tekelci Rekabet Koşulları Altında Fiyat Teorisi
11 Oligopol Piyasalarında Fiyat Teorisi
12 Oyun Teorisi ve Stratejik Davranış
13 Genel Denge Teorisi
14 Refah Ekonomisi Teorisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1444582 Arz ve Talep yardımıyla Piyasa dengesinin oluşumunu inceleyebilir.
2 1444558 Arz ve Talep esnekliklerinin etkilerini inceleyebilir.
3 1444571 Tam rekabet koşullarında firma ve endüstri dengesini analiz edebilir.
4 1444563 Oligopol Piyasalarında fiyat dengesinin oluşumunu analiz edebilir.
5 1444595 Piyasa dengesinindeki değişmeleri analiz edebilir.
6 1444606 Genel Denge ve Etkinlik kavramlarını açıklayabilir.
7 1444608 Stratejik Davranış ve Oyun Teorisi konularında temel bilgiye sahiptir.
8 1444628 Üretim Maksimizasyonu ve Maliyet Minimizasyonu problemlerini çözebilir.
9 1444591 Tüketici Davranışları Teorilerini bilir. Fayda Maksimizasyonu yoluyla Talep Denklemlerini elde edebilir.
10 1444614 Tam Tekel ve Tekelci Rekabet koşullarında firma ve endüstri dengesini analiz edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 5 5 2 3 5 4 5 4 5 3 3
2 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5 4 1 2 3 2 2 4 4 4 4
3 5 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 3 4 4 3
4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 4
5 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 2 3 3 3 4 3 3 4 4