Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hatice Işıl Alkan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Makroekonomi, Erdal Ünsal, İmaj Yayınevi 2. Karşılaştırmalı İktisat Okulları, Yüksel Bilgili, İkinci Sayfa Basım Yayım. 3. Makroekonomi(9. Baskı), İlker Parasız, Seçkin Yayınevi.

Dersin İçeriği

Makro ekonominin temelleri, makro iktisadın teorik esasları,temel makroekonomik sorunlar, işsizlik, enflasyon, bütçe açıkları ve dış açıklar, ekonomik büyüme, klasik model ve keynesyen model, para, faiz ve milli gelir, ıs-lm modeli, mal ve para piyasaları dengesi, maliye ve para politikaları kullanımlarının etkileri, ad-as modelleri. ad-as modelleri

Dersin Amacı

Öğrencilerin Milli Gelir hesapları, Tüketim Fonksiyonu, Yatırım analizi, Denge milli gelir düzeyi, Enflasyon, İşsizlik, Ekonomik büyüme ve Açık ekonomide denge konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmaları ve analiz yapabilmelerini sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Makro İktisatla ilgili temel kavramlar MAKRO İKTİSATLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.docx
2 Nominal&Reel GSMH, Makro İktisadi Modellere Giriş MAKRO İKTİSATLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.docx
3 Merkantilist, Fizyokrat, Klasik Modeller Makro İktisat Okulları.docx
4 Keynesyen Model Makro İktisat Okulları.docx
5 Monetarist ve Yeni Klasik Model Makro İktisat Okulları.docx
6 Yeni Keynesyen Model, Arz Yanlı İktisat Makro İktisat Okulları.docx
7 GSMH İle ilgili büyüklükler, GSYİH hesaplama yöntemleri MİLLİ GELİRLE İLGİLİ KAVRAMLAR.pptx
8 Ara sınav
9 İşsizlik ve Enflasyon Makro ders notu-işsizlik enflasyon.docx
10 Basit Keynesyen Model Makro İktisat Ders NotuYENİ.pdf
11 Sızıntı&Enjeksiyonlar, Enflasyonist-Deflasyonist Açık Makro İktisat Ders NotuYENİ.pdf
12 IS-LM Modeli, Mal ve Para Piyasasında denge Makro İktisat Ders NotuYENİ.pdf
13 IS-LM Modeli, Para ve Maliye Politikasının Etkinliği Makro İktisat Ders NotuYENİ.pdf
14 Toplam Talep&Toplam Arz Analizi Makro İktisat Ders NotuYENİ.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1444690 Açık Ekonomide milli gelir dengesinin oluşumunu ve sermaye hareketlerinin bu denge üzerindeki etkilerini IS-LM-BP modeli çerçevesinde grafik yardımıyla açıklar.
2 1444723 Para ve Maliye politikalarının etkilerini değerlendirir.
3 1444649 Makroekonomik analiz için gerekli temel kavramları tanımlar bu kavramlar arasındaki ilişkileri yorumlar.
4 1444667 Temel makroekonomik teorileri, ve teorilerin gelişim süreçlerini açıklar.
5 1444713 Klasik ve Keynesyen yaklaşımların farklılıklarını, Yeni-Klasik ve Yeni-Keynesyen tartışmaları açıklar.
6 1444720 Tüketim, Yatırm ve Para Teorilerindeki yeni gelişmeleri bilir.
7 1444741 IS-LM modellerinde milli gelir dengesinin oluşumu ve değişimlerini grafik yardımıyla analiz eder.
8 1444760 Harcama kalemlerinin değişiminde çarpan kavramını, bunun nasıl ölçüldüğünü, özelliklerini ve sınırlarını açıklar.
9 1444693 İstikrar Politikaları, Bütçe Açıkları ve Borç dinamikleri konularında temel bilgiye sahiptir.
10 1444686 Milli Gelir, İşsizlik, Enflasyon, Büyüme ve Fiyat endeksi kavramlarını açıklar ve değişkenleri ölçer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 3 5 5 5
2 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5
3 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5
4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5
5 4 4 4 5