Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Newbold, P. (2005). İşletme ve İktisat İçin İstatistik. (Ü. Şenesen, Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık. Şenesen, Ü. (2013). İstatistik - Sayıların Arkasını Anlamak. İstanbul: Literatür Yayıncılık. Çil, B. (2008). İstatistik. Ankara: Detay Yayıncılık. Gamgam, H. (2006). İstatistik. Gazi Kitabevi. Maindonald, J., & Braun, W. J. (2010). Data Analysis and Graphics Using R: An Example-Based Approach (3rd edition.). Cambridge ; New York: Cambridge University Press.

Dersin İçeriği

Korelasyon, basit regresyon, çoklu regresyon, regresyon analizinde özel durumlar, varyans analizi, zaman serileri analizi, istatistiksel analiz yazılımlarıyla uygulamalar.

Dersin Amacı

Dersin temel amacı gerek iş dünyasında gerekse akademik araştırmalarda en sık başvurulan temel istatistiksel araştırma tekniklerini öğrencilere aktarmaktır. Bunu yaparken araştırmaya konu olan değişkenlerin belirlenip bunlara ilişkin verilerin düzenlenmesi ve değişkenler arasındaki ilişkilerin varlığını, kuvvetini, yönünü belirleme ve değişkenlerin ilgilenilen başkaca değişkenler üzerindeki açıklayıcı etkisini araştırma yeteneği kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Korelasyon
2 Basit doğrusal regresyon
3 Regresyon Modelinin Açıklama Gücü
4 Regresyon Katsayılarına İlişkin Hipotez Testleri
5 Çoklu regresyon modeli
6 Çoklu regresyon modelinin açıklama gücü
7 Katsayılara ilişkin sınamalar
8 Regresyon analizinde özel konular
9 Çoklu Doğrusallık ve Değişen Varyans
10 Varyans Analizi - 1
11 Varyans Analizi - 2
12 Zaman Serileri Analizi-1
13 Zaman Serileri Analizi-2
14 İstatistiksel analizlerde bilgisayar yazılımları kullanımı
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
9 Problem Çözümü 5 1 5
11 Soru-Yanıt 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218932 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; korelasyon ve basit doğrusal regresyonu anlayıp uygulayabilmelidir.
2 1218946 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; çoklu regresyon analizini anlayıp uygulayabilmedir.
3 1218963 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; varyans analizini anlayıp uygulayabilmelidir.
4 1219002 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; zaman serilerinde kullanılan farklı teknikleri anlayıp kullanabilmelidir.
5 1219008 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; istatistiksel analizlerde kullanılan bilgisayar yazılımlarından bazılarını kullanabilme ve ders kapsamında gördüğü teknikleri bu yazılımlarda uygulayabilmeli ve bunların çıktılarını yorumlayabilmelidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4
2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 3
3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3
4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5
5 3 3 4 4 4 4 5 3 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr