Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taha, H. A. (2010). Yöneylem Araştırması. (Ş. A. Baray & Ş. Esnaf, Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık. Ulucan, A. (2007). Yöneylem Araştırması (2. ed). Ankara: Siyasal Kitabevi. Taha, H. A. (2010). Operations Research: An Introduction (9. ed). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall. Winston, W. L. (2003). Operations Research: Applications and Algorithms (4. ed). Belmont, CA: Cengage Learning. Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2009). Introduction to Operations Research (9. ed). New York, NY: McGraw Hill Higher Education

Dersin İçeriği

Tamsayı programlama: Salt tamsayı, karışık tamsayı, 0-1 programlama, Şebeke analiz modelleri: Minimum şebeke, en kısa yol, maksimum akış, CPM ve PERT teknikleri, Markov zincirleri, Kuyruk Teorisi ve Bekleme Hattı Modelleri, Dinamik programlama.

Dersin Amacı

Öğrenciye, yöneylem araştırması tekniklerini kullanarak gerçek hayat problemlerimi modelleyip çözebilme ve elde edilen çözüm sonuçlarını analiz edebilme yeteneği kazandırılmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tamsayı programlamaya giriş.
2 Tamsayı programlama problemlerini formüle etme.
3 Tamsayı programlama problemlerini çözme: • Doğrusal programlama yaklaşımı. • Dal sınır tekniği
4 Tamsayı programlama problemlerini çözme: • Listeleme tekniği. • Gomory kesme düzlemileri
5 Şebeke modelleri
6 Minimum yayılma ağacı problemleri - Prim algoritması, Kruskal algoritması
7 En kısa yol Problemleri-Dijkstra algoritması.
8 Maksimum akış problemleri Ford-Fulkerson Algoritması, maksimum-akış Minimum-kesit teoremi.
9 CPM ve PERT, minimum maliyetli şebeke akış problemleri.
10 Markov zincirleri
11 Kuyruk teorisine giriş ve Bekleme hattı Modelleri
12 Kuyruk teorisine giriş ve Bekleme hattı Modelleri
13 Dinamik Programlama
14 Dinamik Programlama
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219998 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; deterministik ve olasılıklı modelleri anlayabilmeli ve bu modelleri çözerken bilgisayar programlarını kullanabilmelidir.
2 1220004 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; doğrusal programlamanın uzantısı olan tekniklere ne zaman başvurulması gerektiğini bilmeli ve bunların çözüm algoritmalarını açıklayabilmelidir.
3 1220007 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; serim teorisi kavramlarına halim olup belli başlı şebeke modellerini anlayıp bunları uygulayabilmelidir.
4 1220011 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Markov zincirleri ve kuyruk teorisi gibi stokastik yaklaşımları özümseyebilmeli ve basit bekleme hattı şebeke modelleri geliştirebilmeli ve bunları çözebilmelidir.
5 1220013 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; uygun yöneylem araştırması yazılımlarını kullanarak yöneylem araştırması modelleri geliştirip çözebilmelidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 3 3 5 4 5 3 3 4 3 3 3
2 3 3 3 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 3 3 4 5 3 3
3 5 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 5 3 4 3 5 3 5 3 3
4 4 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3
5 5 3 3 5 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr