Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Özgür İCAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Görçün, Ö. F. (2013). Depo ve Envanter Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları. Hompel, M. T., & Schmidt, T. (2014). Depo Yönetimi. (M. Tanyaş & M. Düzgün, Çev.). Ankara: Nobel Yayın. Silver, E. A., Pyke, D. F., & Peterson, R. (1998). Inventory Management and Production Planning and Scheduling (3 edition.). New York: Wiley. Sipper, D., & Bulfin, R. (1997). Production: Planning, Control and Integration. New York: Mcgraw-Hill College.

Dersin İçeriği

Genel kavramlar, stokların bilimsel tekniklerle yönetilmesi zorunluluğunun gereği ve önemi, ekonomik sipariş miktarı (EOQ) modeli, sabit talepli ürünler, değişken talepli ürünler, stokastik talepli ürünler, ürünlerin stok yönetimi bağlamında sınıflandırılması, değişik sınıflardan ürünlerin stokl yönetiminde kullanılan yaklaşımlar.

Dersin Amacı

Bilimsel stok yönetiminin işletmeler için taşıdığı hayati önemi öğrenciye kavratmak ve bu bağlamda temel stok yönetimi kavram ve modellerini öğrenciye aktarmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Stok yönetimine giriş.
2 Talep tahmininde kullanılan yöntemler
3 Stok sınıflandırmasında kullanılan yöntemler
4 Miktar Kararları: Sabit Sipariş Miktarı
5 Miktar Kararları: Sabit Sipariş Miktarı
6 Miktar Kararları: Dinamik Sipariş Miktarı
7 Miktar Kararları: Dinamik Sipariş Miktarı
8 Zamanlama Kararları: Tek Sefer Kontrol
9 Zamanlama Kararları: Sürekli Kontrol
10 Zamanlama Kararları: Periyodik Kontrol
11 Döngü Sayma Yaklaşımları
12 A Sınıfı Ürünlerin Stok Yönetimi
13 C Sınıfı Ürünlerin Stok Yönetimi
14 Özellikli Ürünler ve Bozulabilen Mallar
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 7 3 21
9 Problem Çözümü 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1445970 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; stok yönetimi kavramlarını bileceklerdir.
2 1445979 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; stok kontrolünün önemi ve stok kontrolünde karşılaşılan problemleri bileceklerdir.
3 1445984 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; talep tahmini kavramlarını ve talep tahminlemede kullanılan tekniklerini öğreneceklerdir.
4 1446012 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; stok sınıflandırma, kayıt sistemleri ve doğru kayıt tutma, stok sayımı, hizmetlere ilişkin stokların kontrolü gibi kavramsal konulara hakim olacaktır.
5 1446045 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; temel Ekonomik Sipariş Miktarı modelleri, stok maliyetleri, yeniden sipariş politikaları, miktar indirimleri, olasılıklı modeller ve güvenlik stokları sabit miktar ve sabit dönem modelleri gibi konuları, matematiksel ve bilgisayar modellerinin oluşturulması ve çözülmesi suretiyle uygulamalı olarak öğreneceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5
2 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5
3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4
4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4
5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr