Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Murat BURUCUOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı • Küreselleşme Bağlamında Uluslararası İşletmeler, Mine Saran, Detay Yayıncılık, Ankara. Yardımcı Kitap • İşletmelerin Küreselleşme Stratejileri, Kemal Demirci ve Muzaffer Aydemir, Detay Yayıncılık, Ankara.

Dersin İçeriği

Uluslararası işletmeciliğe giriş, uluslararası işletmeciliğin temel kavramları, uluslararası işletmeciliğin önemi, kapsamı, tanımlanması ve terminolojisi, uluslararası ticaretin tarihsel gelişimi, uluslararası işletmecilikte kültürel boyutlar ve sorunlar, uluslararası ticaret teorileri, uluslararası işletmeciliğin çevresi, uluslararası işletmeciliğe hazırlık ve yabancı pazarlara giriş, uluslararasılaşma ve uluslararasılaşma süreci, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, uluslararası çevre, uluslararası işletmeciliğin organizasyonu, uluslararası organizasyonlar, ödemeler dengesi, yabancı çevresel güçler, kültürlerarası faklılıklar ve uluslararası işletme yönetimi, kültürlerarası müzakere stratejileri, uluslararası firmalarda, ortaklıklarda ve stratejik ittifaklarda değişim yönetimi, farklılıkların yönetimi, uluslararası işletme fonksiyonlarında stratejik yönetim, Türkiye’de ve dünyada uluslararası işletmecilik faaliyetlerine yönelik uygulamalar.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı işletmecilik uygulamalarının küresel ölçekte nasıl yerine getirileceğine dair bilgileri aktarmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küreselleşme Uluslararası İşletmecilik ve Uygulamaları.pptx,
2 Çok Kültürlü İşletme Uluslararası İşletmecilik ve Uygulamaları.pptx,
3 Politik Ekonomi ve Etik Uluslararası İşletmecilik ve Uygulamaları.pptx,
4 Ülkelerin Ekonomik Gelişmesi Uluslararası İşletmecilik ve Uygulamaları.pptx,
5 Uluslararası ticaret teorisi Uluslararası İşletmecilik ve Uygulamaları.pptx,
6 Doğrudan Yabancı Yatırım Uluslararası İşletmecilik ve Uygulamaları.pptx,
7 Bölgesel Ekonomik Bütünleşmeler Uluslararası İşletmecilik ve Uygulamaları.pptx,
8 Uluslararası strateji ve örgüt Uluslararası İşletmecilik ve Uygulamaları.pptx,
9 Ara Sınav
10 Uluslararası fırsatların analizi Uluslararası İşletmecilik ve Uygulamaları.pptx,
11 Pazara giriş yöntemleri Uluslararası İşletmecilik ve Uygulamaları.pptx,
12 Uluslararası ürün Uluslararası İşletmecilik ve Uygulamaları.pptx,
13 Uluslararası Üretim Yönetimi Uluslararası İşletmecilik ve Uygulamaları.pptx,
14 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Uluslararası İşletmecilik ve Uygulamaları.pptx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 4 4 16
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 4 16
28 Makale Kritik Etme 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197538 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Uluslararası ölçekte işletmecilik uygulamaları için gereken yetkinliklerin farkına varacaklardır.
2 1197544 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Küresel ölçekte işletmecilik uygulamaları için gerekli bilgiye sahip olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 4 2 5 3 3 4 2 2 4 2 2 3 2 2
2 3 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 4 2 5 3 3 4 2 2 4 2 2 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr