Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): İlgili Öğretim Üyesi *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mürsel ŞAHİN: Bilgisayarlı Muhasebe, Detay Yayıncılık, 2006.

Dersin İçeriği

Bu derste; muhasebe ile ilgili temel kavramlar, muhasebe paket programları, muhasebe paket programı kullanımının sağladığı avantajlar, muhasebede kullanılan belli başlı belgeler, muhasebe işlemlerinin bilgisayar ve muhasebe paket programları aracılığıyla yapılması, bilgisayar ve muhasebe paket programı yardımıyla bilanço ile gelir tablosunun hazırlanması konuları işlenecektir.

Dersin Amacı

Öğrenciye muhasebe ile ilgili işlemlerin, bilgisayar ve muhasebe paket programları yardımıyla yapılması becerisini kazandırmak ve iş hayatında çok tercih edilen bir muhasebe paket programını öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebe bilgi sistemi ve bilgisayar ilişkisi, klasik muhasebe işlem mantığı ile bilgisayar destekli muhasebe uygulamaları işlem mantığının karşılaştırılması
2 Uygulamada kullanılan paket programların kullanım oranlarının karşılaştırmalı olarak verilmesi, uygulamada kullanılacak paket programın işleyiş mantığının açıklanması
3 Paket programın kurulumu, işletim sisteminin açıklanması öğrencilerin uygulaması
4 Paket programın ticari sisteminin açıklanması ve öğrencilerin uygulaması
5 Paket programın ticari sisteminde kart açma, fiş yazma ve rapor alma işlemlerinin açıklanması ve uygulamaları
6 Cari hesap fişleri, Çek/senet bonoları, Banka fişleri Kasa İşlemeleri ve uygulamaları
7 Cari hesap hareketleri, banka hareketleri, taksit hareketleri ve uygulamaları
8 İşletme ile ilgili finansal olaylar ve bunların bilgisayar ve paket program aracığıyla muhasebeleştirilmesi, kayıtların , düzeltilmesi, silinmesi ve iptal edilmesi uygulamaları
9 İşletme ile ilgili finansal olaylar ve bunların bilgisayar ve paket program aracığıyla muhasebeleştirilmesi, kayıtların , düzeltilmesi, silinmesi ve iptal edilmesi uygulamaları
10 İşletme ile ilgili finansal olaylar ve bunların bilgisayar ve paket program aracığıyla muhasebeleştirilmesi, kayıtların, düzeltilmesi, silinmesi ve iptal edilmesi uygulamaları
11 Muhasebe fişi (mahsup, tediye, kasa ve diğer) incelme, raporlama işlemleri ve uygulamaları
12 Defter dökümleri, mizan, finansal tabloların hazırlanması ve uygulamaları
13 Bütünleşik uygulama
14 Dönem kapama işlemleri ve yeni döneme aktarma işlemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
5 Derse Katılım 10 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 3 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45
54 Ev Ödevi 1 8 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236683 Muhasebe paket programlarının çalışma mantığının öğrenilmesi
2 1236684 Muhasebe paket programlarında hesap açma, hesabın kalan vermesi ve hesabın kapanması işlemlerinin ve detay hesap mantığının öğrenilmesi
3 1236685 Muhasebe sürecinde yapılan tüm işlemlerin bilgisayar ortamından yapılmasının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4
2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3
3 4 5 3 4 3 5 5 4 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 3 5 5 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr