Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Sümeyye UZUN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Uluslararası İktisat : Teori , Politika ve Uygulama, Halil Seyidoğlu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, 1999. • International Economics: Theory And Policy 7th Edition, Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, Addison Wesley, 2005. • Foundations of International Macroeconomics, Maurice Obstfeld and Kenneth S. Rogoff, The MIT Press, 1996. • International Economics, Thomas Pugel 13th Edition, McGraw-Hill/Irwin, 2006

Dersin İçeriği

Karşılaştırmalı Üstünlük: İşgücü Verimliliği ve Ricardocu Model, Faktör Ödemeleri Ve Neoklasik Model, Ticaret Ve Uluslararası Denge, Hecksher-Ohlin Teoremi; Ticaret, Paylaşım Ve Refah: Kısmi Ve Genel Denge Analizi, Stolper-Samuelson Teoremi, Faktör Fiyatlarının Eşitlenmesi Teoremi, Spesifik Faktör Modelleri; Ampirik Kanıtlar Ve Yeni Ticaret Teorileri; Tarifeler: Tarife Türleri Ve Ölçüm Teknikleri, Üretim, Tüketim Ve Fiyatlar Üzerindeki Etkileri, Refah Üzerindeki Etkileri, Tarifeler Ve Ölçek Ekonomileri, Etkin Koruma Oranı; Tarife Dışı Engeller Ve Yeni Korumacılık: Kotalar, İhracat Kısıtlamaları, İhracat Teşvikleri, Damping, Tarife Dışı Engellerin Ölçümü

Dersin Amacı

Uluslararası Iktisat Teorisinde farklı yaklaşımları tanıtmak ve Uluslararası Ticaret ve Iktisat politikalarını öğretmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uluslararası Iktisat Teorisi : Karşılaştırmalı Üstünlük ve Ricardocu Model 1. Hafta-Temel Kavramlar.mp4
1. Hafta (Uluslararası İktisat Kavramı ve Dış Ticaret Teorileri Hakkında Genel Bilgiler).pdf
2 Uluslararası Iktisat Teorisi : Karşılaştırmalı Üstünlük ve Ricardocu Model 2. Hafta (Merkantilizm-Mutlak Üstünlükler-Karşılaştırmalı Üstünlükler).pdf
2.Hafta.mp4
3 Uluslararası Iktisat Teorisi : Arz ve Talep Modelleri - Teklif Eğrileri 3.Hafta.mp4
3. Hafta Ders Notu-Teklif Eğrileri Analizi.pdf
4 Uluslararası Iktisat Teorisi : Arz ve Talep Modelleri - Genel Denge 4. Hafta Ders Notu (Fırsat Maliyeti Analizi^J Kayıtsızlık Eğrisi Analizi).pdf
4. Hafta.mp4
5 Faktör Donatımı (Heckscher - Ohlin) Teorisi 5. Hafta Ders Notu.pdf
5. Hafta.mp4
6 Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri 6. Hafta Ders Notu.pdf
6. Hafta.mp4
7 Dış Ticaret Politikası : <Gümrük Tarifeleri 7. Hafta.mp4
7. Hafta Ders Notu.pdf
8 Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları 8. Hafta Ders Notu.pdf
8. Hafta.mp4
9 Dünya Ticareti : Dünya Ticaret Örgütü
10 Avrupa Birliği
11 Uluslararası Parasal İlişkiler
12 Döviz Piyasaları
13 Döviz Piyasaları - devam
14 Döviz Kuru Sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 2 30
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 5 8 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1461136 Yeni Uluslararası Ticaret Teorilerini bilir.
2 1461137 Gelişmekte olan ülkeler açısından dış ticareti ve Yoksullaştıran Bütyüme\'nin önemini kavrar.
3 1461138 Klasik Uluslararası Ticaret Teorilerine yöneltilen eleştirileri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3
2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4
3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr