Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): İlgili Öğretim Üyesi *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fundamentals of Logistics Management, by David B.Grant, Douglas M.Lambert, James R.Stock and Lisa M.Ellram, McGraw-Hill Education, 2006. International Logistics, by Donald F.Wood, Anthony Barone, Paul Murphy, Daniel L.Wardlow, AMACOM, 2002.

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilerin, küresel tedarik zinciri içerisinde uluslararası lojistiğin rolünü ve uluslararası lojistik hakkındaki bilgileri anlamaları ve geleceğin uluslararası lojistik vizyona sahip olmaları sağlanacak. Bu kapsamda öğrencilere; temel müşteri hizmetleri konsepti, ulaştırma modları, sipariş süreci, bilgi sistemleri ve teknolojileri satın alma, dokümantasyon, malzeme ve envanter yönetimi vb. konular öğretilecektir.

Dersin Amacı

Bu dersin ana amacı öğrencilere taşıma modları üzerine inşa edilmiş olan lojistiğin temellerini, temel elemanlarını ve küresel tedarik zinciri ile uluslararası ticarette uluslararası lojistik sistemlerin rolleri hakkındaki bilgileri vermektir. Temel lojistik konsept lojistik fonksiyonlara ilişkin uygulama ve teorileri kapsamaktadır. Yeni yüzyıl lojistikte bilgi yönetimi ve dönüşümün yılı olmaktadır. Bu kapsamda teknolojik gelişmeler ile çevre koruma konuları uluslararası lojistiği etkilemektedirler.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örgütlerde ve ekonomide lojistiğin rolü
2 Uluslararası lojistiğin ilgi alanı ve içeriği
3 Dünyanın farklı bölgelerindeki lojistik yapılar
4 Müşteri hizmetleri yönetimi temel konseptleri
5 Envanter yönetimi ve depo yönetimi temel konseptleri
6 Temel satın alma konsepti
7 Ara Sınav
8 Karayolu ve demir yolu taşımacılığının temelleri
9 Uluslararası havayolu taşımacılığı ve suyolu taşımacılığı
10 Karma taşımacılık sistemleri ve yükleme
11 Uluslararası lojistiğin fonksiyonları ve aracılar
12 Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri
13 Lojistik bilgi sistemleri ve lojistik ileri teknolojisi
14 Final Exam

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
34 Okuma 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237181 Kara ve demir yolu taşımacılığı, uluslararası hava yolu taşımacılığı, suyolu ve yük taşımacılığı ile karma taşıma sistemlerini tanımlamak,
2 1237182 Üstün lojistik fonksiyonlar ile aracıları betimlemek
3 1237183 Lojistik bilgi sistemleri ile ileri lojistik teknolojilerini tartışabilmek
4 1237184 Uluslararası tedarik zincirinde lojistiğin rolünü ve tersine lojistik ile uluslararası lojistikte geleceğin konularını saptayabilmek
5 1237185 Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri ile dokümantasyon ve sigorta konularını açıklayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5
2 5 5 5 5 2 2 2 2 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 2 2 2 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr