Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): İlgili Öğretim Üyesi *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uluslararası Pazarlama - Sanem Alkibay vd. Beta yay.

Dersin İçeriği

Uluslararası pazarlamanın temel kavramları ve globalleşmenin sonuçları Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlanması, Uluslararası Pazarlama Çevresi Uluslararası Pazarlama Araştırması ve Süreci Uluslararası Pazar Seçimi ve Pazara Giriş Stratejileri Uluslararası Ürün Politikası, Uluslararası Pazarlamadaki Alternatif Ürün Politikaları Firmaların Ulusal ve Uluslararası ürünleri, Ürün hatlarının Yönetimi Uluslararası Pazarlamada Markalama ve Ambalajlama Uluslararası Fiyatlandırma Kararları ve Uluslararası Fiyatlandırmada Kullanılan Yöntemler Uluslararası Ödemelerde Kullanılan Yöntemler Uluslararası Pazarlamada Dağıtım. Doğrudan ve dolaylı dağıtım kanalları Uluslararası Pazarlamada Fiziksel Dağıtım Faaliyetleri Uluslararası Pazarlamada tutundurma kararları: reklam ve kişisel satış Uluslararası Pazarlamada tutundurma kararları: halkla ilişkiler ve satış geliştirme Uluslararası pazarlamanın organizasyonu

Dersin Amacı

Öğrencilere global ölçekte yaşanan gelişmeleri anlayabilecekleri bakış açısını kazandırmak ve temel uluslararası pazarlama kavramlarını öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uluslararası pazarlamanın temel kavramları ve globalleşmenin sonuçları
2 Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlanması, Uluslararası Pazarlama Çevresi
3 Uluslararası Pazarlama Araştırması ve Süreci
4 Uluslararası Pazar Seçimi ve Pazara Giriş Stratejileri
5 Uluslararası Ürün Politikası, Uluslararası Pazarlamadaki Alternatif Ürün Politikaları
6 Firmaların Ulusal ve Uluslararası ürünleri, Ürün hatlarının Yönetimi
7 Uluslararası Pazarlamada Markalama ve Ambalajlama
8 çalışma haftası
9 arasınav
10 Uluslararası Fiyatlandırma Kararları ve Uluslararası Fiyatlandırmada Kullanılan Yöntemler
11 Uluslararası Ödemelerde Kullanılan Yöntemler
12 Uluslararası Pazarlamada Dağıtım. Doğrudan ve dolaylı dağıtım kanalları
13 Uluslararası Pazarlamada Fiziksel Dağıtım Faaliyetleri
14 Uluslararası Pazarlamada tutundurma kararları: reklam ve kişisel satış

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 6 4 24
19 Beyin Fırtınası 8 10 80

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491577 Uluslararası pazarlamadaki pazarlama karması ve stratejilerini öğrenmek
2 1491578 Uluslararsı pazarlama çevresi ve stratejileri hakkkında genel bilgi sahibi olmak
3 1491579 Uluslararası ticaret, uluslararası bütünleşmeleri öğrenmek
4 1491576 Uluslararası pazarlamada "yükselen pazarlar" ı kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 5 4 2 4 4 3 4
2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 3 4
3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr