Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd.Doç.Dr.Ahmet Serhat ULUDAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Modern İşletmecilik, Prof.Dr.İsmet MUCUK, Türkmen Kitabevi, İstanbul. Genel İşletmecilik, Editör: Prof.Dr.M.Mithat ÜNER, Detay Yayıncılık, Ankara. Genel İşletmecilik Bilgileri, Editör: İrfan SÜER, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2013. Genel İşletme, Prof.Dr.Eyyüp AKTEPE, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Uluslar arası İşletmecilik, Prof.Dr.Esin CAN, Beta Yayınları, İstanbul, 2012. Piyasadaki herhangi bir temel işletmecilik kitabı. İşletme Yöneticiliği, Prof.Dr.Tamer KOÇEL, Arıkan Yayınevi, İstanbul, 2005. Yönetim ve Organizasyon, Prof.Dr.Erol EREN, Beta Yayınevi, İstanbul, 2003. Pazarlama İlkeleri, Prof.Dr.İsmet MUCUK, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2005. İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof.Dr.Dursun BİNGÖL, Arıkan Yayınevi, İstanbul, 2006. Yönetim Bilişim Sistemleri, Prof.Dr.Adnan ÇELİK ve Prof.Dr.Tahir AKGEMİCİ, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010. Dünya İşletme Tarihi, Çeviren: Prof.Dr.Abdullah ERSOY, Ankara, 2007. Üretim/İşlemler Yönetimi I, Yrd.Doç.Dr.Mesiha Saat ERSOY, Prof.Dr.Abdullah ERSOY, İmaj Yayınevi, 2011. Üretim/İşlemler Yönetimi, Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri, Prof.Dr.Sevinç ÜRETEN, Gazi Kitabevi. Üretim Yönetimi, Süreçleri ve Tedarik Zincirleri, Çeviri Editörü: Prof.Dr.Semra BİRGÜN, Krajewski, Ritzman, Malhotra, Nobel Yayınları. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Tanyeri USLU, Erdal NEBOL, Ezgi UZEL, Beta Yayınları Tedarik Zinciri Yönetimi, Hasan Kürşat GÜLEŞ ve diğerleri, Gazi Kitabevi. Tedarik Zinciri Yönetimi, Ömer Faruk GÖRÇÜN, Beta Yayınları

Dersin İçeriği

İşletmecilik ile ilgili genel bilgiler, temel kavramlar, ekonomik yaşam ve işletme, işletmecilik bilgileri, işletmenin amaçları ile gelir ve giderleri, işletmelerin türleri, işletmenin çevresi ve çevre faktörleri, işletmelerde etik, işletmelerin kuruluşu, işletme kurma fikri ve sonuçları, kuruluş araştırmaları, işletmelerin büyümesi, genel olarak işletmelerin büyümesi, işletmeler arası ortak hareket etme ve stratejik işbirlikleri, işletmelerin birleşerek büyümeleri, yönetim ve planlama, örgütleme, yöneltme, denetim gibi yönetim işlevlerinin yanı sıra üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, ar-ge, muhasebe ve finans.

Dersin Amacı

Öğrencilere dört yıllık lisans öğrenimlerine temel oluşturacak işletmecilikle ilgili temel kavramların kazandırılması ve öğrencilerin güncel konularla alakalı konularda bilgi sahibi olmalarının sağlanması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel İşletmecilik Bilgileri
2 İşletmelerin Sınıflandırılması
3 İşletme Fonksiyonları-Yönetim
4 İşletme Fonksiyonları-Pazarlama
5 İşletme Fonksiyonları-Üretim
6 İşletme Fonksiyonları-Finans
7 İşletme Fonksiyonları-Muhasebe
8 İşletme Fonksiyonları-İnsan Kaynakları
9 İşletme Fonksiyonları-Araştırma&Geliştirme
10 İşletme Fonksiyonları-Halkla İlişkiler
11 İşletme Fonksiyonları-Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
12 İşletme Yönetiminde Karar Verme
13 İşletme Yönetiminde Bilgi ve Bilgi Sistemleri
14 Uluslararası İşletmecilik
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 4 4 16
11 Soru-Yanıt 4 2 8
28 Makale Kritik Etme 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
54 Ev Ödevi 4 1 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270509 İşletmecilikle ilgili temel kavramlarının öğrenilmesi
2 1270510 İşletme kavramının, işletmelerin amaçlarının ve işletmeleri sınıflandırma türlerinin öğrenilmesi
3 1270511 İşletme fonksiyonlarının neler olduklarının, işletme başarı, performans, karlılık ve rekabetçi yapısına etkilerinin öğrenilmesi
4 1270512 İşletme yönetiminde karar almanın ve kararlardaki etkinliğinin öneminin öğrenilmesi
5 1270513 Uluslararası işletmeciliğe giriş yapılması ve temellerinin atılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 5 3 3 4 4 3 3
2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 3 5 5 4 3 3 3 3 3 4 5 5 4
3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3
4 3 5 3 4 5 4 3 3 5 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 5 5 5 3 4
5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr