Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Ahmet Serhat ULUDAĞ; Yrd. Doç. Dr. Murat BURUCUOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi, Hakan Keskin, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2009. • Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişimi, Osman Z.ORHAN; İstanbul, İstanbul Ticaret OdasıYayınları, No: 39, 2003. • Uluslararası Lojistik, Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, Douglas LONG, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. • Lojistik Yönetimi, Metin ÇANCI, Murat ERDAL;, 3.Baskı, İstanbul, UTİKAD Yayınları, 2009. • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Yöntem ve Kavramları, Ruhet Genç, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009. • Lojistik İlkeleri ve Yönetimi, Orhan KÜÇÜK, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2011. • LOJİSTİK, Tedarik Zinciri Yönetimi (geçmişi, değişimi, bugünü, geleceği), M.Hakan KESKİN; Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 3.Baskı, 2009. • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Yöntem ve Kavramları, Ruhet GENÇ, Ankara, Detay yayıncılık, 2009. • Logistics An Introduction to Supply Chain Management, Donald WATERS, Great Britain: Ashford Colour Pres Ltd, 2003. • Logistics and Supply Chain Integration, Ian SADLER, Los Angeles, London, Nen Delhi, Singapore, Sage Publications, 2007. • Fundamentals of Logistics Management, Douglas M.LAMBERT, James R.STOCK, Lisa M.ELLRAM; United States of America, 1998.

Dersin İçeriği

Lojistiğin tanımı, tarihsel gelişimi, kapsamı, amaçları, ilkeleri, unsurları, diğer disiplinlerle ilişkisi, lojistikle ilgili temel kavramlar, askeri ve sivil lojistik, lojistiğin sınıflandırılması, lojistik faaliyetler, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ilişkisi, envanter yönetimi, bakım yönetimi, depo yönetimi, elleçleme, paketleme, etiketleme, filo yönetimi, taşımacılık, taşımacılık modları, araç izleme ve takip, satın alma ve tedarik, tedarikçi ilişkileri, lojistik stratejiler, performans ölçümü ve değerlendirme, kaynak planlama, tesis konumlandırma, lojistikte dış kaynak kullanımı, lojistikte bilgi teknolojileri kullanımı, küresel lojistik.

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, lojistik ve lojistik yönetimiyle alakalı temel kavram ve konuları öğrencilere aktarmak ve lojistik yönetimine ilişkin öğrencilere bir vizyon kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lojistiğin Gelişimi, Tanımı
2 Lojistiğin İşletmeler, Ekonomiler ve İstihdam Açısından Değerlendirilmesi
3 Lojistiğin İlkeleri, Sınıflandırılması, Bileşenleri, Diğer Disiplinlerle İlişkisi
4 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi İlişkisi
5 Lojistik Yönetimiyle Alakalı Bilinmesi Gereken Temel Kavramlar
6 Lojistik Hizmetler
7 Taşımacılık ve Depolama
8 Elleçleme, Etiketleme ve Paketleme
9 Filo Yönetimi, Araç Takip ve İzleme
10 Temin, Tedarik ve Satın Alma
11 Tedarikçi Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Diğer Lojistik Hizmetler
12 Lojistik Ağ Tasarımı ve Lojistik Ağ Tasarımında Kullanılan Yöntemlere Giriş
13 Türkiye’de ve Dünya’da Lojistik
14 Teknik Gezi (liman, lojistik köy vb.)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 4 5 20
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
16 Alan Gezisi 2 3 6
28 Makale Kritik Etme 4 2 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270603 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Lojistik ve lojistik yönetimiyle ilgili temel kavram ve konulara ilişkin bir bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 1270604 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Lojistiği sistem yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilebileceklerdir.
3 1270605 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Lojistikle ilgili bir vizyon kazanacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 1 5 2 3 2 1 4 5 1 5 3 5 2 4 2 3 4 4 1 2 5 5 5
2 5 2 1 5 1 3 2 1 4 5 1 4 3 5 2 4 2 3 4 4 1 2 5 5 5
3 5 2 1 5 2 3 2 1 4 5 1 5 3 5 2 4 2 3 4 4 1 2 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr