Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Ahmet Serhat Uludağ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Murat ERDAL, Ömer Faruk GÖRÇÜN, Özhan GÖRÇÜN, Mehmet Sıtkı SAYGILI, Entegre Lojistik Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2010. • Tanyeri USLU, Erdal NEBOL, Ezgi UZEL, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2013 • Dr.M.Erdal KESKİN, Lojistik El Kitabı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011. • Logistics An Introduction to Supply Chain Management, Donald WATERS, Great Britain: Ashford Colour Pres Ltd, 2003. • Logistics and Supply Chain Integration, Ian SADLER, Los Angeles, London, Nen Delhi, Singapore, Sage Publications, 2007. • Fundamentals of Logistics Management, Douglas M.LAMBERT, James R.STOCK, Lisa M.ELLRAM; United States of America, 1998.

Dersin İçeriği

Perakende lojistiği, perakende tedarik zinciri yönetimi, etkin tüketici cevaplama, işbirliğine dayalı tahmin planlama ve ikmal, hızlı cevap, perakende dağıtım merkezi ve depo yönetimi, uluslar arası perakendecilik ve lojistik operasyonları, elektronik perakendecilik, gıda lojistiği ve tedarik zinciri yönetimi, ATP konvansiyonu, HACCP standartları ve gıda güvenliği, frigorifik araçlar ve araç içi soğutma sistemleri, soğuk zincir, raf ömrü, tekstil ve hazır giyim lojistiği ve ilişkili konular, elektronik ürün lojistiği ve ilişkili konular, otomotiv lojistiği ve ilişkili konular, proje ve inşaat lojistiği ve ilişkili konular, turizm lojistiği ve ilişkili konular, fuar ve etkinlik lojistiği ve ilişkili konular, ilaç ve hastane lojistiği ve ilişkili konular, atık ve geri dönüşüm lojistiği ve ilişkili konular, canlı hayvan taşımacılığı, yardım lojistiği ve ilişkili konular.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, işletmelerin faaliyet gösterdikleri iş kollarına yönelik spesifik lojistik uygulamalarla ilgili konuların örnekler, görseller, videolar ve örnek olaylarla aktarılmasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Perakendecilik Lojistik Yönetimi_I_II.pdf, Perakende_Gıda_Tekstil Lojistiği.pdf,
2 Perakendecilik Lojistik Yönetimi_I_II.pdf, Perakende_Gıda_Tekstil Lojistiği.pdf,
3 Perakende lojistiği Lojistik Yönetimi_I_II.pdf, Perakende_Gıda_Tekstil Lojistiği.pdf,
4 Gıda lojistiği Lojistik Yönetimi_I_II.pdf, Perakende_Gıda_Tekstil Lojistiği.pdf,
5 Gıda Lojistiği Lojistik Yönetimi_I_II.pdf, Perakende_Gıda_Tekstil Lojistiği.pdf,
6 Tekstil ve Hazır Giyim Lojistiği Perakende_Gıda_Tekstil Lojistiği.pdf, Lojistik Yönetimi_I_II.pdf,
7 Tekstil ve Hazır Giyim Lojistiği Perakende_Gıda_Tekstil Lojistiği.pdf, Lojistik Yönetimi_I_II.pdf,
8 Elektronik Ürün Lojistiği Lojistik Yönetimi_I_II.pdf,
9 Otomobil lojistiği Lojistik Yönetimi_I_II.pdf,
10 Fuar ve etkinlik lojistiği Lojistik Yönetimi_I_II.pdf,
11 İlaç ve hastane lojistiği Lojistik Yönetimi_I_II.pdf,
12 Atık ve geri dönüşüm lojistiği Lojistik Yönetimi_I_II.pdf,
13 Canlı hayvan lojistiği Lojistik Yönetimi_I_II.pdf,
14 Yardım lojistiği ve askeri lojistik Lojistik Yönetimi_I_II.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
16 Alan Gezisi 1 3 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 7 1 7
28 Makale Kritik Etme 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270492 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Farklı sektörlerdeki lojistik uygulamalara ilişkin geniş bir bilgi dağarcığına sahip olurlar.
2 1270493 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Farklı sektörlerdeki lojistik uygulamaların yerine getirilmesi için gereken kabiliyetlerin farkına varırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 5 4 4
2 3 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr