Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Dr. Metin KORKMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Murat ERDAL, Ömer Faruk GÖRÇÜN, Özhan GÖRÇÜN, Mehmet Sıtkı SAYGILI, Entegre Lojistik Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2010. • Tanyeri USLU, Erdal NEBOL, Ezgi UZEL, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2013 • Dr.M.Erdal KESKİN, Lojistik El Kitabı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011. • Logistics An Introduction to Supply Chain Management, Donald WATERS, Great Britain: Ashford Colour Pres Ltd, 2003. • Logistics and Supply Chain Integration, Ian SADLER, Los Angeles, London, Nen Delhi, Singapore, Sage Publications, 2007. • Fundamentals of Logistics Management, Douglas M.LAMBERT, James R.STOCK, Lisa M.ELLRAM; United States of America, 1998.

Dersin İçeriği

Perakende lojistiği, perakende tedarik zinciri yönetimi, etkin tüketici cevaplama, işbirliğine dayalı tahmin planlama ve ikmal, hızlı cevap, perakende dağıtım merkezi ve depo yönetimi, uluslar arası perakendecilik ve lojistik operasyonları, elektronik perakendecilik, gıda lojistiği ve tedarik zinciri yönetimi, ATP konvansiyonu, HACCP standartları ve gıda güvenliği, frigorifik araçlar ve araç içi soğutma sistemleri, soğuk zincir, raf ömrü, tekstil ve hazır giyim lojistiği ve ilişkili konular, elektronik ürün lojistiği ve ilişkili konular, otomotiv lojistiği ve ilişkili konular, proje ve inşaat lojistiği ve ilişkili konular, turizm lojistiği ve ilişkili konular, fuar ve etkinlik lojistiği ve ilişkili konular, ilaç ve hastane lojistiği ve ilişkili konular, atık ve geri dönüşüm lojistiği ve ilişkili konular, canlı hayvan taşımacılığı, yardım lojistiği ve ilişkili konular.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, işletmelerin faaliyet gösterdikleri iş kollarına yönelik spesifik lojistik uygulamalarla ilgili konuların örnekler, görseller, videolar ve örnek olaylarla aktarılmasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lojistik Yönetimi ve temel kavramları Depo Yönetimi.pptx
2 Depo ve Depolama kavramları Depo Yönetimi.pptx
3 Depolama fonksiyonları ve aktiviteleri Depo Yönetimi.pptx
4 Malzeme elden geçirme Depo Yönetimi.pptx
5 Ambalajlama Depo Yönetimi.pptx
6 Ambalajlama II Depo Yönetimi.pptx
7 Otomotiv lojistiği Depo Yönetimi.pptx
8 Güvenlik Depo Yönetimi.pptx
9 Ara sınav
10 Depolama İlkeleri Depo Yönetimi.pptx
11 Depo yönetimi ilkeleri Depo Yönetimi.pptx
12 Depo Ekipmanları Depo Yönetimi.pptx
13 Depo tasarımı Depo Yönetimi.pptx
14 Depo tasarımı II Depo Yönetimi.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
16 Alan Gezisi 1 4 4
18 Örnek Vaka İncelemesi 7 3 21
28 Makale Kritik Etme 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491701 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Farklı sektörlerdeki lojistik uygulamalara ilişkin geniş bir bilgi dağarcığına sahip olurlar.
2 1491702 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Farklı sektörlerdeki lojistik uygulamaların yerine getirilmesi için gereken kabiliyetlerin farkına varırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 5 4 4
2 3 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr