Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Murat BURUCUOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı • Pazarlama Yönetimi, Prof.Dr.Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2013. Yardımcı Kitaplar • Pazarlama İlkeleri, İsmet Mucuk, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2007 • Pazarlama İlkeleri, Mehmet Karafakioğlu, Literatür Yayınları, İstanbul,2006 • Pazarlama İlkeleri, Ahmet Hamdi İslamoğlu, Beta Yayıncılık, İstanbul,2004

Dersin İçeriği

Pazarlamanın tanımı, kapsamı, gelişimi, pazarlama anlayışı ve yeni trendler, pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, pazarlama araştırması ve bilgi sistemi, tüketici pazarları ve tüketici davranışı, endüstriyel pazarlar ve uluslar arası pazarlar, pazar bölümlendirme, hedefleme, konumlandırma ve satış tahminleri, mamul, fiyat, tutundurma, tutundurma araçları, dağıtım, dağıtım kanalları ve lojistik, pazarlama yönetiminde organizasyon, uygulama ve denetim, hizmet pazarlaması, sektörlere göre hizmet pazarlaması, lojistikte pazarlama uygulamaları, uluslararası pazarlama, uluslararası pazarlamada lojistik ve lojistik uygulamalar.

Dersin Amacı

Öğrencilere pazarlama temel kavram ve bilgilerinin aktarılması ile pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağının sağlanması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamaya giriş Pazarlama Yönetimi.pptx, pazarlama yönetimi bilgilendirme.docx,
2 Pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü Pazarlama Yönetimi.pptx,
3 Pazarlama araştırması ve bilgi sistemi Pazarlama Yönetimi.pptx,
4 Tüketici pazarları ve davranışı Pazarlama Yönetimi.pptx,
5 Endüstriyel ve uluslararası pazarlar Pazarlama Yönetimi.pptx,
6 Pazar bölümlendirme, hedefleme, konumlandırma ve satış tahminleri Pazarlama Yönetimi.pptx,
7 Mamul Pazarlama Yönetimi.pptx,
8 Fiyat Pazarlama Yönetimi.pptx,
9 Tutundurma Pazarlama Yönetimi.pptx,
10 Kişisel satış ve satış geliştirme Pazarlama Yönetimi.pptx,
11 Reklam ve halkla ilişkiler Pazarlama Yönetimi.pptx,
12 İnternet pazarlaması ve doğrudan pazarlama Pazarlama Yönetimi.pptx,
13 Dağıtım Pazarlama Yönetimi.pptx,
14 Hizmet pazarlaması ve uluslararası pazarlama Pazarlama Yönetimi.pptx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 2 10
11 Soru-Yanıt 5 2 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 2 10
28 Makale Kritik Etme 4 1 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
34 Okuma 4 1 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270569 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Pazarlamanın ilkleri ve pazarlama yönetimiyle alakalı güncel konu ve kavramlar hakkında geniş bir bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 1270570 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Pazarla yönetimindeki güncel konularla ilgili geniş bir bilgi dağarcığına sahip olacaklardır.
3 1270571 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Pazarlama yönetiminde lojistik hizmetlerle ilişkili güncel konulara ilişkin geniş bir bilgi dağarcığına sahip olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 5 2 2 2 1 5 4 5 4 5 5 4 3 5 3 3 3 1 2 4 3 3
2 3 1 1 5 2 2 2 1 5 3 5 3 5 5 4 3 5 3 3 3 1 2 4 3 3
3 3 1 1 5 2 2 2 1 5 3 5 4 5 5 4 3 5 3 3 3 1 2 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr