Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş.Gör.Dr. Metin KORKMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güleş, H. K., Paksoy, T., Bülbül, H., & Özceylan, E. (2009). Tedarik Zinciri Yönetimi (Stratejik Planlama, Modelleme ve Optimizasyon). Ankara: Gazi Kitabevi. Ghiani, G., Laporte, G., & Musmanno, R. (2004). Introduction to Logistics Systems Planning and Control (1 edition.). Hoboken, NJ, USA: Wiley. Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2007). Designing and Managing the Supply Chain 3e with Student CD (3 edition.). Boston: McGraw-Hill/Irwin.

Dersin İçeriği

Lojistik sistemlerin tasarımında karşılaşılan başlıca problemler lojistik ağ tasarımı, depo yönetimi ve ulaştırma sistemleri olmak üzere üç ana alt kategoride incelenecektir. Bu kategoriler altında karşılaşılan operasyonel, taktik ve stratejik kararların verilmesinde kullanılan başlıca yöneylem teknikleri üzerinde durulacaktır. Ders boyunca işlenen konuların matematiksel modelleri yanı sıra bilgisayar modelleri de öğrenciye aktarılmaya çalışılacak ve öğrencinin belirli bir noktaya kadar kendi kendilerine ardından da dersi yürüten öğretim üyesi danışmanlığında bilgisayar modelleri kurması istenecektir. Böylelikle öğrencinin alanında karşılaştığı problemleri bilgisayarda modelleme yeteneği kazanması beklenmektedir. Dersi alan öğrenciler dönem başında proje gruplarına ayrılacak ve her grubun ders kapsamında seçtikleri bir konuda bir proje hazırlamaları ve dönem sonunda bu projeyi sunmaları istenecektir.

Dersin Amacı

Program süresince verilen mesleki derslerin yanı sıra; yöneylem araştırması ve stok yönetimi gibi alanlarda edinilmiş analitik düşünme ve problem çözme yeteneği ışığında, alan bilgisinin sentezlenerek, gerçek hayattaki tedarik zincirlerinde ortaya çıkan lojistik ağ tasarımın problemleri ve ilgili diğer problemlere akılcı ve bilimsel çözümler sunabilme yeteneği kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lojistik Ağ Tasarımı: Giriş BAŞLANGIÇ.pdf,
2 Lojistik Ağ Tasarımı: Tesis Yeri Seçimi Problemleri Matematiksel Modeller BAŞLANGIÇ.pdf,
3 Lojistik Ağ Tasarımı: Tesis Yeri Seçimi Problemleri Bilgisayar Modelleri KULLAN 1.pdf,
4 Lojistik Ağ Tasarımı: Lokasyon Kapsama KULLAN 1.pdf,
5 Lojistik Ağ Tasarımı: P-Merkez Modelleri KULLAN 2.pdf,
6 Depo Yönetimi: Depo büyüklüğü ve yerleşimi KULLAN 2.pdf,
7 Depo Yönetimi: Depolama araçlarının seçimi KULLAN 2.pdf,
8 Depo Yönetimi: Bir araya getirme ve yığın oluşturma KULLAN 3.pdf,
9 Depo Yönetimi: Siparişlerin getirilmesi ve paketlenmesi KULLAN 3.pdf,
10 Ulaştırma sistemleri: Uzun mesafeli taşıma KULLAN 3.pdf,
11 Ulaştırma sistemleri: Kısa mesafeli taşıma 10289299.ppt,
12 Öğrenci projeleri sunumları 600498.pdf,
13 Öğrenci projeleri sunumları 10.5505-pajes.2014.98853-190731.pdf,
14 Öğrenci projeleri sunumları 10.5505-pajes.2014.98853-190731.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 10 3 30
10 Tartışma 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270751 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Lojistik ağların tasarlanması ve etkin bir biçimde işletilebilmesi için gereken niteliklerin farkında olacaktır.
2 1270752 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Etkin ve verimli bir lojistik ağ tasarımında gerekli olan başta matematiksel programlama modelleri olmak üzere analitik teknikleri öğrenecek ve bunların bilgisayar modellerini geliştirebilecektir.
3 1270753 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Depo yönetiminde karşılaşılan problemlerin modellenmesi ve çözülmesi konusunda bilgi sahibi olur.
4 1270754 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Taşımacılıkta karşılaşılan problemlerin modellenmesi ve çözülmesi konusunda bilgi sahibi olur.
5 1270755 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Cebirsel modelleme ve cebirsel modellerin bilgisayarda modellenmesi konusunda çalışır bir bilgi birikimi ve deneyim kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4
2 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 3 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5
3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4
4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4
5 5 4 2 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr