Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Vektörler, Düzgün Hızlandırılmış Hareket, Newton'un Hareket, İş, Güç ve Enerji Yasaları, Doğrusal Momentum, Isı, Dönme Hareketi, Açısal Momentum ve Tork ve Statik Denge ve Esneklik.

Dersin Amacı

Öğrencilere fiziğin temel kavram ve ilkelerinin açık ve mantıklı bir sunumunu sağlamak Öğrencilerin bu kavram ve ilkelerin mesleki eğitimde nasıl uygulandığını anlamalarını sağlamak. Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini kazanmalarını sağlamak. basit harmonik hareket, yük ve madde, protez ve ortezde elektrik alanı hakkındabilgilendirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vektörler • vektör ve skaler miktarlar • vektörler ekleme • vektörler çıkarma • bir vektörün bileşenleri • birim vektörler • grafiksel yöntemle vektörler ekleme • paralelkenar yöntemi ile vektörler ekleme • bileşen yöntemiyle vektörler ekleme • problem çözme
1 Vektörler • vektör ve skaler miktarlar • vektörler ekleme • vektörler çıkarma • bir vektörün bileşenleri • birim vektörler • grafiksel yöntemle vektörler ekleme • paralelkenar yöntemi ile vektörler ekleme • bileşen yöntemiyle vektörler ekleme • problem çözme
2 Unıformly hızlandırılmış hareket • yer değiştirme ve ortalama hız • anlık hız • hızlanma • sabit hızlanma ile hareket • sabit hızlanma ile hareket için türetilmiş iki denklem • serbest düşen nesneler
2 Unıformly hızlandırılmış hareket • yer değiştirme ve ortalama hız • anlık hız • hızlanma • sabit hızlanma ile hareket • sabit hızlanma ile hareket için türetilmiş iki denklem • serbest düşen nesneler
3 Unıformly hızlandırılmış hareket • yer değiştirme ve ortalama hız • anlık hız • hızlanma • sabit hızlanma ile hareket • sabit hızlanma ile hareket için türetilmiş iki denklem • serbest düşen nesneler
3 Unıformly hızlandırılmış hareket • yer değiştirme ve ortalama hız • anlık hız • hızlanma • sabit hızlanma ile hareket • sabit hızlanma ile hareket için türetilmiş iki denklem • serbest düşen nesneler
4 Newton'un hareket yasaları • kuvvet dönemi ve newton'un birinci yasası • newton'un ikinci yasası • newton'un üçüncü yasası • sürtünme kuvvetleri • newton'un ikinci yasasının uygulamaları
4 Newton'un hareket yasaları • kuvvet dönemi ve newton'un birinci yasası • newton'un ikinci yasası • newton'un üçüncü yasası • sürtünme kuvvetleri • newton'un ikinci yasasının uygulamaları
5 Newton'un hareket yasaları • kuvvet dönemi ve newton'un birinci yasası • newton'un ikinci yasası • newton'un üçüncü yasası • sürtünme kuvvetleri • newton'un ikinci yasasının uygulamaları
5 Newton'un hareket yasaları • kuvvet dönemi ve newton'un birinci yasası • newton'un ikinci yasası • newton'un üçüncü yasası • sürtünme kuvvetleri • newton'un ikinci yasasının uygulamaları
6 İş, güç ve enerji • işin tanımı • güç • kinetik enerji ve potansiyel enerji • iş-enerji teoremi • enerjinin korunumu
6 İş, güç ve enerji • işin tanımı • güç • kinetik enerji ve potansiyel enerji • iş-enerji teoremi • enerjinin korunumu
7 İş, güç ve enerji • işin tanımı • güç • kinetik enerji ve potansiyel enerji • iş-enerji teoremi • enerjinin korunumu
7 İş, güç ve enerji • işin tanımı • güç • kinetik enerji ve potansiyel enerji • iş-enerji teoremi • enerjinin korunumu
8 Lineer momentum • doğrusal momentum ve dürtü • momentumun konuşması • çarpışmalar • 1d'deki çarpışmalar • 2d'deki çarpışmalar • kütle merkezi
8 Lineer momentum • doğrusal momentum ve dürtü • momentumun konuşması • çarpışmalar • 1d'deki çarpışmalar • 2d'deki çarpışmalar • kütle merkezi
9 Ara Sınav
9 Ara Sınav
10 Dönme hareketi • açısal ve doğrusal nicelikler arasındaki ilişkiler • dönme kinetik enerjisi • tork • tork ve açısal ivme ilişkisi • problem çözme
10 Dönme hareketi • açısal ve doğrusal nicelikler arasındaki ilişkiler • dönme kinetik enerjisi • tork • tork ve açısal ivme ilişkisi • problem çözme
11 Dönme hareketi • açısal ve doğrusal nicelikler arasındaki ilişkiler • dönme kinetik enerjisi • tork • tork ve açısal ivme ilişkisi • problem çözme
11 Dönme hareketi • açısal ve doğrusal nicelikler arasındaki ilişkiler • dönme kinetik enerjisi • tork • tork ve açısal ivme ilişkisi • problem çözme
12 Açılı momentum ve tork • katı bir nesnenin yuvarlanma hareketi • parçacığın açısal momentumu • dönen katı cismin açısal momenti • açısal momentumun korunması • problem çözme
12 Açılı momentum ve tork • katı bir nesnenin yuvarlanma hareketi • parçacığın açısal momentumu • dönen katı cismin açısal momenti • açısal momentumun korunması • problem çözme
13 Açılı momentum ve tork • katı bir nesnenin yuvarlanma hareketi • parçacığın açısal momentumu • dönen katı cismin açısal momenti • açısal momentumun korunması • problem çözme
13 Açılı momentum ve tork • katı bir nesnenin yuvarlanma hareketi • parçacığın açısal momentumu • dönen katı cismin açısal momenti • açısal momentumun korunması • problem çözme
14 Statik denge ve elastik • denge için ilk koşul • tork • denge için ikinci koşul • ağırlık merkezi • statik dengedeki katı cisimlere örnekler • katıların elastik özellikleri • problem çözme
14 Statik denge ve elastik • denge için ilk koşul • tork • denge için ikinci koşul • ağırlık merkezi • statik dengedeki katı cisimlere örnekler • katıların elastik özellikleri • problem çözme
15 Final
15 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 3 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1344725 Vektör ve skaler miktarları tanımlar.
2 1344726 Kinematik nicelikler (yer değiştirme, hız, zaman, ivme, vb.) arasındaki ilişkilerle ilgili bilgileri, nesnelerin tek boyutlu hareketini içeren problemleri çözmede uygular.
3 1344727 Newton Hareket Kanunlarının uygulamalarını içeren problemleri bir boyutta çözer
4 1344728 İş, güç ve enerji kavramlarını tanımlar.
5 1344729 Bir boyuttaki hareketli nesnelere momentum ilişkisini uygular.
6 1344730 Dönme hareketi bilgisini düzgün dairesel hareket ile ilgili durumları analiz etmek için kullanır.
7 1344731 Açısal Momentum ve Tork arasındaki ilişkiyi gösterir
8 1344732 Statik Denge ile ilgili durumları analiz etmek için kuvvet, tork ve Denge Koşullarını kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 5 1 1 1 1 1