Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Cem BAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Programlamanın Tanımı, Algoritma ve akış şeması, Veri türleri ve veri giriş ve çıkışları, Kontrol blokları, Döngüler, Diziler, Alt prosedürler ve fonksiyonlar, Karakterler ve sayılar üzerinde işlemler, Dosya işlemleri, dosya yapıları, sıralı, rasgele erişim yapıları, Sıralı erişim dosyası oluşturma ve yazma, Sıralı erişim dosyasından okuma ve ekleme, Rasgele erişim dosyası oluşturma, Rasgele erişim dosyasına yazma, Rasgele erişim dosyasına okuma, Dosyaya rasgele erişim ekleme

Dersin Amacı

Bilgisayar, donanımın yapısı ve özellikleri, yazılım ve çeşitleri, problem çözme, mantık, algoritma kavramı, akış şeması ve basamaklar, matematiksel ve alfasayısal fonksiyonlar, modüler programlama teknikleri, veri dosyaları, süreçler ve programlama kavramlarını geliştirir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
4 Programlamanın Tanımı
4 Programlamanın Tanımı
8 Algoritma ve akış şeması
8 Algoritma ve akış şeması
12 Algoritma ve akış şeması
12 Algoritma ve akış şeması
16 Veri türleri ve veri giriş ve çıkışları
16 Veri türleri ve veri giriş ve çıkışları
20 Veri türleri ve veri giriş ve çıkışları
20 Veri türleri ve veri giriş ve çıkışları
24 Kontrol blokları
24 Kontrol blokları
28 Kontrol blokları
28 Kontrol blokları
32 Döngüler, Diziler
32 Döngüler, Diziler
36 Ara Sınav
36 Ara Sınav
40 Döngüler, Diziler
40 Döngüler, Diziler
44 Alt prosedürler ve fonksiyonlar
44 Alt prosedürler ve fonksiyonlar
48 Alt prosedürler ve fonksiyonlar
48 Alt prosedürler ve fonksiyonlar
52 Karakter ve Sayı İşlemleri
52 Karakter ve Sayı İşlemleri
56 Karakter ve Sayı İşlemleri
56 Karakter ve Sayı İşlemleri
60 Final
60 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1344703 Bilgisayarın işletim sistemini, donanım ve yazılım türlerini tanır.
2 1344704 Problem ve çözüm analiz aşamalarını belirler.
3 1344705 Veri türlerini ve değişkenlerini tanımlar.
4 1344706 String, matematiksel ve tarih fonksiyonlarını tanır.
5 1344707 Karşılaştırma operatörleri ve kontrol ifadeleri arasında ilişki kurar.
6 1344708 Tekrarlama yapılarını tanır.
7 1344709 Alt programlar oluşturur.
8 1344710 Veri işleme yöntemlerindeki metin dosyasını belirtir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 2 1 1 1 1 1 1 1