Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

1 Pediatrik alt ekstremite patolojisinde ortez / ortopedik ayakkabı ilkeleri, 2 DAFO'nun kullanım işlevi, 3 Pediatrik ayak patolojilerinde AFO kullanım fonksiyonları, ortez takibi, 4 Tibial torsiyon, matetarsus adduktus ve postoperatif çarpık ayak ve ortez kullanımı, fonksiyonlar, ortotik takip, 5 Doğuştan kalça çıkıklarında kalça abdüksiyon ortezlerinin kullanımı, fonksiyonları, ortotik takip, 6 GRAFO / FRAFO kullanım fonksiyonları, ortotik izleme, Paraplejik ve kuadriplejik pediatrik hastalarda 7 KAFO kullanım fonksiyonu, ortez takip et, 8 RGO kullanımı, işlevleri, 9 SWASH ortez kullanımı, fonksiyonları, 10 bacaklı Calve Perthes hastalığı, ortez kullanımı, işlevi ve takibi, 11 Pediatrik kırıklarda ortez kullanımı, işlevi ve takibi, 12 skolyoz, takipte ceketin işlevi ve kullanımı, 13 Tortikolis ortezinin ve kraniyal şekillendirme başlığının kullanımı, işlevleri ve takibi

Dersin Amacı

Teorik olarak pediatrik deformitelerde ve pediatrik nöromüsküler hastalıklarda hakkında ortezler hakkında bilgi vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk alt ekstremite patolojisinde ortez prensipleri / ortopedik ayakkabılar Yok Yok
2 DAFO ların kullanım fonksiyonu, ortotik takip Yok Yok
3 Pediyatrik ayak patolojilerinde AFO kullanımının fonksiyonları, ortotik takip Yok Yok
4 Tibial torsiyon, matetarsus adduktus ve postoperatif kulüp ayağı ile ortez kullanımı, fonksiyonlar, ortez takibi Yok Yok
5 Kalça abdüksiyon ortezlerinin konjenital kalça çıkığı, fonksiyonları, ortez takibinde kullanımı Yok Yok
6 GRAFO / FRAFO kullanım fonksiyonları, ortez takibi Yok Yok
7 KAFOin paraplejik ve kuadriplejik pediatrik hastaların kullanım fonksiyonları, ortez takibi Yok Yok
8 RGO kullanımı, fonksiyonlar Yok Yok
9 SWASH ortez kullanımı, fonksiyonlar Yok Yok
10 Pediyatrik kırıklarda ortez kullanımı, fonksiyonları ve takibi Yok Yok
11 Skolyoz, fonksiyon ve takipte ceket kullanımı Yok Yok
12 Skolyoz, fonksiyon ve takipte ceket kullanımı Yok Yok
13 Tortikollis ortez ve kranial şekillendirme kaskının kullanımı, fonksiyonları ve takibi Yok Yok
14 Tortikollis ortez ve kranial şekillendirme kaskının kullanımı, fonksiyonları ve takibi Yok Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1557283 Çocuk patolojisini bilmek
2 1557284 Çocuk spastisitesinde kullanılan ortezleri bilmek.
3 1557285 Pediyatrik alt ve üst ekstremite ortezlerini bilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 1 3 5 1 4 3 5 3 2 2 3 2 2 3 1 1 5 3 1
2 5 5 1 3 5 1 4 3 5 3 2 2 3 2 2 3 1 1 5 3 1
3 5 5 1 3 5 1 4 3 5 3 2 2 3 2 2 3 1 1 5 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr