Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yasin KELEŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İşletme Yönetimi, Gönül Budak, Gülay Budak, Nobel Yayıncılık. Yönetim ve Organizasyon, Mümin Ertürk, Beta Basım Yayım Yönetim Bilimi, Hakan Koç, Melih Topaloğlu, Seçkin Yayıncılık Yönetim ve Organizasyon, Erol Eren, Beta Basım Yayım Platon – Devlet, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Machiavelli – Hükümdar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Dersin İçeriği

Yönetim ve Yönetsel Beceriler, Yönetim Biliminin tarihsel gelişimi, Yönetim Fonksiyonları, Modern Yönetim Yaklaşımları

Dersin Amacı

Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimini Kavrayabilmek Yönetim felsefesini anlayabilmek Yönetim anlayışlarındaki farklılıkları analiz edebilmek Yönetim fonksiyonlarını kavramak Modern yönetim yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim Bilimine Giriş http://ebs.omu.edu.tr/235718/76315/2767
Yönetim Bilimine Giriş- Turizmde Yönetim ve Organizasyon 1.mp4
2 Yönetsel beceriler, yönetici özellikleri Yönetim Bilimine Giriş- Turizmde Yönetim ve Organizasyon 2. Hafta.mp4
Ders 1-2.pdf
3 Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Klasik Öncesi Dönem klasik ve öncesi.pdf
Yönetim 3. Hafta-1.mp4
Yönetim 3. Hafta -2.mp4
4 Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Klasik Yönetim Yaklaşımı: F. Taylor, H. Gant ve Gilbreths. klasik ve öncesi.pdf
Yönetim 4.mp4
5 Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Klasik Yönetim Yaklaşımı: H. Fayol ve Max Weber klasik ve öncesi.pdf
Yönetim.5.mp4
6 Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Neoklasik Yönetim Yaklaşımı: Hawthorne Araştırmaları, Kurt Levin-Önderlik Araştırması, Harwood Araştırmaları Neoklasik.pdf
Yönetim-6.mp4
7 Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Homans'ın insan Grubu Yaklaşımı, Likert'in Yönetim Sistemleri Yaklaşımı, Klasik ve Neoklasik Yönetim Yaklaşımının karşılaştırılması Neoklasik.pdf
YÖNETİM-7.mp4
8 Sistem Yaklaşımı Yönetim- 8.mp4
Sistem Yaklaşımı.pdf
9 Ara Sınav
10 Durumsallık Yaklaşımı: Burns ve Stalker Araştırması, Chandler'in Araştırma Sonuçları, Woodward Araştırması Yönetim-10.mp4
Durumsallık Yaklaşımı.pdf
11 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Yönetim-11.mp4.mp4
Çağdaş Yönetim Yaklaşımları.pdf
12 Kitap İnceleme Yönetim-12 Kitap İnceleme Bilgileri.mp4
kitap inceleme kriterleri.pdf
13 Yönetim Fonksiyonları: Planlama, Örgütleme Yönetim -13.mp4
Yönetim Fonksiyonları, Planlama-Örgütleme.pdf
14 Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme, Koordinasyon, Denetim Yönetim Fonksiyonları, Yürütme-Koordinasyon-Denetim.pdf
Yönetim-14.mp4
15 Genel tekrar ve değerlendirme, Sporda yönetimin rolü ve önemi Yönetim-15(SYB).mp4
Spor Yönetimi Makale.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
34 Okuma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
34 Okuma 1 40 40
52 Quiz için Bireysel Çalışma 8 2 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1988232 Yönetim biliminin tarihsel gelişimini anlar
2 1988233 Farklı yönetim yaklaşımlarını analitik düşünerek karşılaştırarak yönetim felsefesini geliştirir
3 1988234 Yönetim Fonksiyonlarını öğrenir
4 1988235 Modern yönetim yaklaşımlarını öğrenerek hangi şartlarda yararlanılabileceği konusunda değerlendirme yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr