Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Sinan Emirzeoğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel İşletme: Mümin Ertürk, Beta Yayınları. Yönetim ve Organizayon: Tamer Bolat, Beta Yayınları

Dersin İçeriği

İşletme ve iktisaat ile ilgili temel kavramlar

Dersin Amacı

Bu dersin amcı öğrencilere işletme ve işletmecilik hakkında genel bilgiler vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme hakkında genel kavramlar 1. hafta.mp4
1.HAFTA.docx
2 İşletmelerin sınıflandırılması 2.HAFTA.docx
GENEL İŞLETME 2.HAFTA.mp4
3 İşletme türleri ve hukuki yapı GENEL İŞLETME 3. HAFTA.mp4
3.HAFTA.docx
4 İşletme ve çevresi GENEL İŞLETME 4. HAFTA.mp4
4.HAFTA.docx
5 İşletmelerin kuruluş çalışmaları GENEL İŞLETME 5.HAFTA.mp4
5.HAFTA.docx
6 Örgütleme, örgütleme süreci ve türleri 6.HAFTA.docx
GENEL İŞLETME 6.HAFTA.mp4
7 İşletme fonksiyonları hakkında genel bilgiler 7.HAFTA.docx
GENEL İŞLETME 7.HAFTA.mp4
8 Yönetim fonksiyonları: Planlama, amacı ve türleri GENEL İŞLETME 8.HAFTA.mp4
8.HAFTA.docx
9 Yöneltme, koordinasyon ve kontrol faaliyetleri GENEŞ İŞLETME 9.HAFTA.mp4
9.HAFTA.docx
10 Muhasebe-finansman fonksiyonu GENEL İŞLETME 10.HAFTA.mp4
10.HAFTA.docx
11 İnsan kaynakları fonksiyonu GENEL İŞLETME 11.HAFTA.mp4
11.HAFTA.docx
12 Pazarlama fonksiyonu GENEL İŞLETME 12.HAFTA.mp4
12.HAFTA.docx
13 Üretim fonksiyonu GENEL İŞLETME 13.HAFTA.mp4
13.HAFTA.docx
14 Halkla ilişkiler fonksiyonu GENEL İŞLETME 14.HAFTA.mp4
14.HAFTA.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
4 Quiz 1 10 10
5 Derse Katılım 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1880084 Öğrenciler işletme süreçleri ve işletmecilik hakkında kapsamlı bilgiler edineceklerdir.
2 1900253 İşletme alanındaki güncel konu ve sorunları takip edebileceklerdir.
3 2145110 İşletme çeşitlerini açıklayacaktır
4 2145111 Kuruluşlarla ilgili bazı temel bazı temel kavramları açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr