Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör. Nurullah Öğreten *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- A.Şeref GÖZÜBÜYÜK,Türkiye’nin Yönetim Yapısı,10. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008. - Abdullah Yılmaz ve diğerleri, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Ankara. - Atilla Özer, Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Ankara. - İsmet Giritli, Türkiye’nin İdari Yapısı, DER Yayınları, İstanbul, 2001. - Kemal Gözler, Türkiyenin Yönetim Yapısı, (T.C. İdari Yapısı) Ekin Basın yayın dağıtımı, Güncellenmiş 2.bask. Haziran 2019. Bursa.

Dersin İçeriği

Yönetim kavramları, yönetim sistemleri, devletin tarifi ve unsurları, merkezden ve yerinden yönetim kavramları ve merkezi ve mahalli idareler, Türkiye'nin siyasi ve idari teşkilatlanması, yasama, yürütme ve yargı, , hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları.

Dersin Amacı

Türkiye’nin yönetim yapısı ve bu yapının işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu çerçevede, yönetim kavramı, yönetim sistemleri, yönetsel kuruluşlar ve yönetim faaliyetleri hakkında bilgi vermektir. Ayrıca Türk Kamu Yönetiminin özellikleri ve yönetsel kuruluşları hakkında bilgi vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetimin Genel Nitelikleri ve Yapısı 1. Hafta Sunu.pptx
Sunu 1.pptx
Türkiye - 1.mp4
2 Türk Kamu Yönetiminin Özellikleri 2. Hafta Videosu.mp4
Sunu 2.pptx
3 Yönetimin İşleyişi 3.Hafta Videosu.mp4
3. Hafta Sunu.pptx
Sunu 3.pptx
4 Yönetimin İşleyişi (Devam) 4. Hafta Videosu.mp4
Sunu 4.pptx
5 Yönetsel Kuruluşlarla İlgili İlkeler 5. Hafta Videosu.mp4
Sunu 5.pptx
6 Türk Kamu Yönetiminin Yönetsel Yapısının Genel Görünümü Sunu 6.pptx
6. Hafta Videosu.mp4
7 Genel Yönetimin Merkez Teşkilatı 7. Hafta Videosu.mp4
Sunu 7.pptx
8 ARA SINAV 8. Hafta Sunu.pptx
8. Hafta Videosu.mp4
9 Yeni Cumhurbaşkanlığı Yürütme Sistemi 9. Hafta Sunu.pptx
9. Hafta Videosu.mp4
10 Cumhurbaşkanlığı Yürütme Sistemi ve Bakanlıklar 10. Hafta Sunu.pptx
10. Hafta Videosu.mp4
11 Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar 11. Hafta Videosu.mp4
11. Hafta Sunu.pptx
12 Genel Yönetimin Taşra Teşkilatı 12. Hafta Sunu-1.pptx
12. Hafta Sunu-2.pptx
12. Hafta Videosu-1.mp4
12. Hafta Videosu-2.mp4
13 Yerel Yönetim Kuruluşları 13. Hafta Videosu.mp4
13. Hafta Sunu.pptx
14 Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları 14. Hafta Videosu.mp4
14. Hafta Sunu.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 14 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1349192 Yardımcı kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatının yapısını, işleyişini yetki ve sorumluluklarını açıklayabilir
2 1356769 Türk kamu yönetiminin merkez ve taşra teşkilatını, yapısını, işleyişini, yetki ve sorumluluklarını açıklayabilir
3 1366898 Denetim organlarının yapısını, işleyişini, görev ve sorumluluklarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr