Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

•GIRGIN, A., Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i, İstanbul: İnkılap Yayınları, 2000. •Toplumsal boyutlariyla spor.Fusun Ozturk.1998 •Iletisim ve halkla iliskiler.Ilker Bicakci.1998. •Çaplı B. Medya ve etik. İmge kitabevi 2002. •Basarili reklamin sırlari.David F.Ramacitti.1998. •Şuğle M. İş hukuku açısından gazeteci ÇGD yayınları 2001. •Arthur A./jennings B. Handbook of sports and media. Hamilton printting company 2006. •Daniel B/ Louis B. Sports and media,Communıcatıon research trends Vol.22(2003)” Freiburg(switzerland)

Dersin İçeriği

İletişim ve Kitle İletişim Kuramları,Kitle İletişim Araçları,Dünyada ve Türkiye’de Spor Medyasının Tarihi,Medyanın Etkinliği ve Fonksiyonları,Türk Spor Medyasının Yapısı,Spor Haberlerinin Medyada Yer Alma Süreci,Haber Yazma Teknikleri,Spor Gazetecilerinin Taşıması Gereken Nitelikler,Spor ekonomisi ve medya,Olimpiyatlar ve Medya,

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere kapsamlı spor ve medya bilgisini geniş bir bakış açısı ile kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı amacı içeriği ders ile ilgili öneriler SYB 207 SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 1. HAFTA VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/124444
SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 1. HAFTA.pptx
2 Spor nedir? Spor kavramı ve gelişimi SYB 207 SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 2. HAFTA A SENCRON VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/130994
SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 2. HAFTA.pptx
3 Medya kavramı ve Kitle iletişim araçları SYB 207 SPOR VE MEDYA 3. HAFTA A SENCRON VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/136146
SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 3-HAFTA.pptx
4 Spor medya birlikteliği SYB 207 SPOR VE MEDYA 4. HAFTA A SENCRON VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/139991
SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 4-HAFTA.pptx
5 Türk spor medyasının yapısı. SYB 207 SPOR VE MEDYA 5 HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/143512
SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 5-HAFTA.pptx
6 Türkiye’de Spor Medyasının Televizyonda ki durumu SYB 207 SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 6. HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/145967
SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 6-HAFTA.pptx
7 Türkiye’de Spor Medyasının Televizyonda ki durumu SYB 207 SPOR VE MEDYA İLİŞKİSİ 7 HAFTA A SENCRON VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/154890
SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 7-HAFTA.pptx
8 Ara sınav SYB 207 SPOR VE MEDYA 8. HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/168547
SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 8.HAFTA.pptx
9 Türkiye de spor medya birlikteliği SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 9.HAFTA.pptx
SYB 207 SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 9. HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/176279
10 Televizyon basını ve spor SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 10.HAFTA.pptx
SYB 207 SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 10.HAFTA A SENCRON VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/183098
11 Televizyon basını ve spor SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 11.HAFTA.pptx
SYB 207 SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 11.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/188392
12 Yazılı basın ve spor SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 12.HAFTA.pptx
SYB 207 SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 12.HAFTA ASENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/191730
13 Yazılı basın ve spor SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 13.HAFTA.pptx
SYB 207 SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 13.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/196307
14 Medya da spor servisleri. yeni medya ve spor SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 14.HAFTA.pptx
SYB 207 SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 14.HAFTA ASENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/197183
15 Genel Tekrar SYB 207 SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 15.HAFTA ASENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/202287
SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİ 15.HAFTA.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1666556 Spor ve Medya kavramlarını açıklayabilme.
2 1425069 Spor ile medya arasında bir ilişki kurarak yorumlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4
2 4 5 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr