Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Sinan Emirzeoğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Yusuf Sürmen, Muhasebe-I, Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2011. Prof.Dr.Nalan Akdoğan ve Prof.Dr.Orhan Sevilengül, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007.

Dersin İçeriği

Muhasebe, Belgeler, Hesap, Kayıt Yöntemleri, Bilanço ve Gelir Tablosu, Ticari Mallarla İlgili Değer Hareketlerini Kaydetme Yöntemleri, Kayıt Tutma ve Defterler, Katma Değer Vergisi ve Muhasebe İşlemleri, Aktif, Pasif, Gelir ve Gider Hesaplarının İncelenmesi, Kayıt Hataları ve Düzeltme Yolları, Çeşitli Uygulamalar.

Dersin Amacı

Muhasebenin tanıtılması, muhasebenin kapsamına giren konuların öğretilmesi ve işletmelerde genel olarak yapılan mali işlemlerin kaydının öğretilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebenin tanımı, muhasebenin temel kavramları (işletme, borç, alacak, sermaye, bilanço denkliği v.b.) 1.HAFTA.pptx
Bütçe ve Muhasebe 1. Hafta senkron ve asenkron 2020.mp4
2 Bilanço ve gelir tablosunun tanımı ve hazırlanmasına yönelik bilgiler. 2.HAFTA.pptx
Bütçe ve Muhasebe 2. hafta ders kaydı.mp4
3 Hesap kavramı, işleyişi, hesabın borç ve alacak taraflarının öğretilmesi ve hesapların işleyişi 3.HAFTA.pptx
Bütçe ve Muhasebe 3.hafta ders kaydı.mp4
4 Ticari mal hareketlerinin devamlı ve aralıklı envanter yöntemine göre muhasebeleştirilmesi 4.HAFTA.pptx
BÜTÇE VE MUHASEBE 4.HAFTA DERS KAYDI.mp4
5 Muhasebede kayıt yaparken esas alınan defter ve belgelerle ilgili bilgiler 5.HAFTA.pptx
Bütçe ve Muhasebe 5.hafta ders kaydı.mp4
6 KDV ve Muhasebe işlemleri 6.HAFTA.pptx
Bütçe ve Muhasebe 6.hafta ders kaydı.mp4
7 Muhasebe döngüsünün örnek bir işletme üzerinde açıklanması 7.HAFTA.pptx
Bütçe ve Muhasebe 7.hafta ders kaydı.mp4
8 Nakit ve nakit benzeri iktisadi varlıklarla ilgili mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi Bütçe ve Muhasebe 8. hafta ders kaydı.mp4
8.HAFTA.pptx
9 Senetli ve senetsiz ticari ve ticari olmayan alacakların muhasebeleştirilmesi 9.HAFTA.pptx
Bütçe ve Muhasebe 9. hafta ders kaydı.mp4
10 Vize Sınavı 10.HAFTA.pptx
Bütçe ve Muhasebe 10.hafta ders kaydı.mp4
11 Duran varlıklarla ilgili değer hareketleri ve amortisman işlemleri Bütçe ve Muhasebe 11.hafta ders kaydı.mp4
11.HAFTA.pptx
12 Mali ve ticari borçların muhasebeleştirilmesi 12.HAFTA.pptx
Bütçe ve Muhasebe 12.hafta ders kaydı.mp4
13 Basit bir ücret bordrosunun düzenlenmesi 13.HAFTA.pptx
14 Genel geçici mizan ve kesin mizanın hazırlanması, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması ve hesapların kapatılması 14.HAFTA.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1884579 Muhasebede kullanılan temel kavramlar ve terimler hakkında bilgi sahibi olma
2 1890836 Muhasebe sistemi içindeki temel denklikleri ve muhasebe sistemini kavrayabilme
3 2145112 Öğrenci muhasebenin temel kavram, ilke ve varsayımlarının muhasebe uygulamalarına nasıl yön verdiğini açıklar.
4 2145113 Öğrenci bilanço, gelir tablosu ve maliyet hesaplarının niteliğini, bölümlenmesini, işleyişini ve birbirleri ile olan ilişkisini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr