Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Erol Doğan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006. Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, Ankara 2006. A. Ş. Gözübüyük, Hukuka Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara 2007.

Dersin İçeriği

Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukuku’nun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anayasa hakkında bigi 1. Hafta Hukuka GirişTÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI.pptx
Hukuka Giriş 1.hafta Asekron ders.mp4
2 Kişinin Hakları ve Ödevleri 2. Hafta Hukuka Giriş Kişinin Hakları ve Ödevleri.pptx
Hukuka Giriş 2.hafta Asekron ders.mp4
3 Danıştay hakkında bilgi 3. Hafta Suç ve Cezalar.pptx
Hukuka Giriş 3.Hafta Asekron ders.mp4
4 Sayıştay Hukuka giriş 4.hafta asekron ders.mp4
4. Hafta Hukuka Giriş Gençlik ve Spor.pptx
5 Türkiye yargı teşkilatı 5. hafta Cumhuriyetin Temel Organları.pptx
Hukuka Giriş 5.Hafta asekron ders.mp4
6 ZOR KULLANMA OLARAK HUKUK 6.hafta Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler.pptx
hukuka Giriş 6.hafta asekron ders.mp4
7 Yaptırım hukuka giriş 7.hafta asekron ders.mp4
7.Hafta Sayıştay ve anayasa.pptx
8 Değerler Sistem Olarak Hukuk Hukuka Giriş 8.hafta askeron ders.mp4
9 Ara Sınav Anayasa hakkında bilgi-9hafta.pptx
10 Barış Hukuka Giriş 10.hafta asekron.mp4
10.Hafta Cumhuriyet.pptx
11 Güvenlik 11.Hafta Hukuk Kuralların Yürürlüğe Girmesi.pptx
Hukuka Giriş 11.hafta asekron ders.mp4
12 Eşitlik 12.Hafta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (beyannamesi).pptx
Hukuka Giriş 12.hafta asekron ders.mp4
13 Özgürlük 13.Hafta Hukukta kişi kavramı, kişi türleri, kişilerin ehliyetleri.pptx
Hukuka Giriş 13.hafta asekron ders.mp4
14 Hukukun uygulanması 14.Hafta Kamu Hukuku İşlemleri.pptx
14.Hafta Hukuka giriş asekron ders.mp4
15 Genel değerlendirme 15.hafta Ceza Mahkemeleri Karar Türleri ve Nitelikleri.pptx
Hukuka giriş 15 hafta asekron ders.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
14 Gözlem 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1911044 Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayırt edebilmek
2 1912386 Hukuk sistemlerini ve her birinin özelliklerini tanımlayabilmek
3 1920756 Kamu hukuku ile özel hukukun karşılaştırmasını yapabilmek
4 1922925 Anayasa, kanun ve kanun hükmünde kararnameyi tanımlayabilmek ve aralarındaki farklılıkları değerlendirebilmek
5 1924661 Tüzük ve yönetmelikleri, denetimleri ve yapan organ açısından karşılaştırabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr