Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Dever, Ayhan. (2015) Spor Sosyolojisi, Siyasal Kitabevi, Ankara. Dever, Ayhan (2017). Sosyolojik Teoriler ve Spor, Çizgi Kitabevi, Konya. Yetim, Azmi. (2000) Spor Sosyolojisi, Topkar Matbbacılık, Trabzon.

Dersin İçeriği

Sosyoloji bilimi ve kuramlar, Bilimsel yöntemler, toplumsal bir olgu olarak spor, spor ve toplumsal kurumlar, spor sosyolojisinde araştırma yöntemleri

Dersin Amacı

Öğrencilerin sosyoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri ve kuramlarını tanımasını, sosyolojik kavramlarla sporu ilişkilendirerek sportif olgu ve olayları yorumlamaları amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi SPOR SOSYOLOJİSİ 1 HAFTA.pptx
SYB 305 SPOR SOSYOLOJİSİ 1.HAFTA VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/124591
2 Sosyoloji bilimi Temel kuramlar disiplinler Okuma (2. bölüm sf. 30-52) SYB 305 SPOR SOSYOLOJİSİ 2.HAFTA A SENCRON VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/131404
SPOR SOSYOLOJİSİ 2 HAFTA.pptx
3 Toplumsal bir olgu olarak spora tarihine bir bakış Okuma (3. bölüm sf. 55-78) SPOR SOSYOLOJİSİ 3.HAFTA.pptx
SYB 305 SPOR SOSYOLOJİSİ 3.HAFTA A SENCRON VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/136152
4 Spor ve Sosyalleşme Okuma (4. bölüm sf. 81-106) Araştırma ödevi teslimi SPOR SOSYOLOJİSİ 4. HAFTA.pptx
SYB 305 SPOR SOSYOLOJİSİ 4.HAFTA A SENCRON VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/140015
5 Spor ve Çocuk Okuma (5. bölüm sf. 109-134) Araştırma ödevi teslimi SYB 305 SPOR SOSYOLOJİSİ 5.HAFTA A SENCRON VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/143666
SPOR SOSYOLOJİSİ 5. HAFTA.pptx
6 Sporda Şiddet ve Fair Play Cinsiyet ve Spor Okuma (7. bölüm sf. 173-200) Araştırma ödev teslimi Okuma (9. bölüm sf. 242-276) SPOR SOSYOLOJİSİ 6. HAFTA.pptx
SYB 305 SPOR SOSYOLOJİSİ 6. HAFTA A SENCRON VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/146676
7 Spor ve Ekonomi Okuma (11. bölüm sf. 311-346) Araştırma ödev teslimi SYB305 SPOR SOSYOLOJİSİ 7. HAFTA A SENCRON VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/155965
SPOR SOSYOLOJİSİ 7. HAFTA VİZE.pptx
8 VİZE SPOR SOSYOLOJİSİ 8. HAFTA.pptx
SYB 305 SPOR SOSYOLOJİSİ 8.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/168632
9 Sosyal Sınıf ve Spor Okuma (10. bölüm sf. 279-308) Araştırma ödev teslimi SPOR SOSYOLOJİSİ 9. HAFTA.pptx
SYB 305 SPOR SOSYOLOJİSİ 9. HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/175817://avys.omu.edu.tr/video/2/175817
10 Spor ve Medya Okuma (12. bölüm sf. 306-340) Araştırma ödev teslimi SYB 305 SPOR SOSYOLOJİSİ 10. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/183698
SPOR SOSYOLOJİSİ 10. HAFTA.pptx
11 Spor ve Siyaset Okuma (13. bölüm sf. 386-413) Araştırma ödev teslimi SYB 305 SPOR SOSYOLOJİSİ 11.HAFTA A SENCRON.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/188481
SPOR SOSYOLOJİSİ 11. HAFTA.pptx
12 Spor ve Dinsel İnanışlar Okuma (15. bölüm sf. 456-485) SYB 305 SPOR SOSYOLOJİSİ 12.HAFTA ASENCRON VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/191641
SPOR SOSYOLOJİSİ 12. HAFTA.pptx
13 Spor ve Eğitim Sporda Sapkın Davranışlar Okuma (14. bölüm sf. 306-340) Araştırma ödev teslimi Okuma (6. bölüm sf. 137-161) SPOR SOSYOLOJİSİ 13. HAFTA.pptx
SYB 305 SPOR SOSYOLOJİSİ 13.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/196319
14 Rekreasyon spor ve rekreasyon oyun SPOR SOSYOLOJİSİ 14.HAFTA.pptx
SYB 305 SPOR SOSYOLOJİSİ 14.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/197186
15 Genel Tekrar SPOR SOSYOLOJİSİ 15. HAFTA.pptx
SYB 305 SPOR SOSYOLOJİSİ 15.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/202295

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 6 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 6 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1938756 Sosyoloji biliminin doğasını anlayabilme
2 1931820 Sosyoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
3 1939427 Sosyoloji biliminin tarihçesini listeleyebilme
4 1940444 Toplusal bir olgu olarak sporu tanıyabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4
2 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4
3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4
4 5 5 4 4 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr