Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üye. Levent Bayram *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Spor Psikolojisi- Prof Dr.Orhan Doğan, Detay Yayıncılık,Ankara, 2015. 2 - Spor Psikolojisi(Inside Sport Psychology), Costas I.Karageorhıs - Peter C.Terry, Nobel Yayıncılık,Ankara, 2015. 3 - Spor ve Egzersiz Psikolojisi, Hülya Yeltepe Ercan,NOBEL YAYIN DAĞITIM,2013 4 - KURU E.,Spor Psikolojisi,Gazi Basımevi,Ankara 2000.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde spor ve egzersiz psikolojisinin tanımı, motivasyon ve egzersiz davranışı teorileri, egzersizin psikolojisk etkileri, kişilik ve egzersiz, beden algısı ve egzersiz, egzersiz motivasyon yöntemleri olacaktır.

Dersin Amacı

Dersin amacı spor ve egzersiz psikolojisi ile ilgili kavramlar, kurallar ve terminolojiyi anlama; özellikle egzersize katılım ve hareketsizlik problemleri ile ilgili motivasyon ve egzersiz davranışı teorileri açıklayabilme, egzersizin psikolojik faydaları, kişilik ve egzersiz, bedenden hoşnut olma ve egzersiz gibi konuları kavrayabilme, kişileri egzersiz davranışına yönlendirebilmek için değişik motivasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin genel tanımı, yarıyıllık konu dağılımının açıklanması, dersle ilgili genel açıklamalar. Teorik Spor Psikolojisi 1.pdf
2 Psikoloji ile ilgili genel kavramlar. Spor psikolojisinin işlevleri. Spor Psikolojisinin etik standartları. Teorik Spor Psikolojisi 2.pdf
3 Bireyin psikoljik etkinlikleri. İnsan davranışını etkileyen zihinsel psikoljik etkinlikler. Teorik Spor Psikolojisi 3.pdf
4 Bireyin psikoljik etkinlikleri. İnsan davranışını etkileyen duygusal psikolojik etkinlikler. Teorik Spor Psikolojisi 4.pdf
5 Sinir sistemi, duyu ve algı. Teorik
6 Güdülenme (motivasyon) ve Güdülenme sınıflandırılması. Motivasyon teorileri. Sporcuyu motive etme stratejileri. Teorik
7 İmgeleme ve imgelemede dikkat edilecek noktalar. Hedef belirleme. Dikkat ve konsantrasyon. / Ara değerlendirme için quiz Teorik
8 Sporcular için zihinsel antrenmanlar. Teorik
9 Ara sınav Teorik
10 Bireysel farklılıklar ve benzerlikler ve psikolojik testler. Teorik
11 Kaygı ve sportif performans arasındaki ilişki. Korku ve sportif performans. Teorik
12 Uyarılmışlık ve performans ilişkisi. Stres ve performans ilişkisi. Stresle başa çıkma yöntemleri. / Ara değerlendirme için quiz Teorik
13 Gevşeme teknikleri: Otojen antrenman, ilerleyici gevşeme, solunum egzersizleri ve sistematik duyarsızlaştırma. Teorik
14 Kişilik, liderlik ve sportif başarı. Teorik
15 Dönem sonu sınavı Teorik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 15 1 15
52 Quiz için Bireysel Çalışma 20 2 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1356422 Spor ve egzersiz psikolojisiyle ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1515465 Egzersizin zihinsel sağlıkla ilişkisini açıklar.
3 1515466 İnsanların neden egzersiz yaptığını kavrar.
4 1515467 Egzersize başlama ve sürdürmede motivasyonun öneminin farkındadır.
5 1515468 Egzersize başlama ve sürdürmeyi sağlayacak motivasyonel iklimi oluşturur.
6 1515469 Egzersiz için uygun grup dinamiği liderlik stilini uygular.
7 1515470 Egzersiz psikolojisiyle ilgili bilgilerini yaşamındaki yeni durumlara uygular.
8 1515471 Egzersize katılımda psikolojik açıdan bireysel farklılıkların öneminin farkındadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4
2 5 2 2 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4
3 4 2 2 5 3 5 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 5
4 3 2 2 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 2 2 4 4 4
5 3 2 2 4 5 2 4 3 3 2 3 5 3 2 2 4 4 4 2
6 3 3 2 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 2 3 3 3 4
7 4 4 2 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5
8 4 3 2 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr