Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. MARJ J. GANDER, HARRY W. GARDİNER. BEKİR ONUR, ÇEV. DÖNMEZ, A. NERMİN Ç. 'ÇOCUK VE ERGEN GELİŞİMİ’. 2001 2. GÜNGÖR, A.AKYOL, A. K.SUBAŞI, G.ÜNVER, G.KOÇ, G. ’Gelişim ve Öğrenme’,2003 3. ÖZER, D. S.ÖZER, K.’Çocuklarda motor gelişim’,2002 4. HÜLYA G. T. KARAGÜL, F. AŞÇI H.’PSİKOMOTOR GELİŞİM’1995. 5. BACANLI, H. ‘Gelişim ve Öğrenme’,2005 6. SENEMOĞLU, N. ‘Gelişim Öğrenme ve Öğretim’, 2000 7. ÖĞRETEN, N. ‘Psikomotor Gelişim Ders Notları’, 2004

Dersin İçeriği

Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kurumsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.

Dersin Amacı

Psikomotor gelişimde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemleri, gelişimin modelleri, motor gelişim ve ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler, çocuklarda fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenek, benlik kavramı konusunda bilgi kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikomotor gelişimle ilgili temel kavramlar.
2 Gelişim ilkeleri
3 Gelişimi etkileyen faktörler
4 Gelişim modelleri - dönemleri.
5 Doğum sonrası fiziksel büyüme ve gelişim
6 Büyüme ve gelişmeyi yönlendiren fizyolojik kurallar
7 Psikomotor gelişimle ilgili kavramlar
8 Değerlendirme
9 Motor gelişim alanları
10 Psikomotor gelişim ilkeleri
11 Psikomotor gelişim devreleri – dönemleri
12 Fiziksel uygunluk ve algısal morot yetenekler
13 Algısal motor gelişimin unsurları,
14 Benlik kavramı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 45 1 45
29 Bireysel Çalışma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
109609 1971920 Gelişim ve büyümeyi etkileyen faktörleri açıklayabilirler.
109610 1971921 Çocuklardaki fiziksel uygunluğu, algısal motor yetenekleri,benlik kavramını inceleyebilirler.
109611 1971922 Gelişim ve büyüme dönemlerini ve modellerini açıklayabilirler.
109612 1971923 Gelişimle ilgili temel kavramları açıklayabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr