Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Musa ÇON *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balcı, V.; Spor Etkinliklerinin Planlanması ve Yönetimi,Bağırgan Yayınları, Ankara,1999.Cankalp M. , Sporda yönetim ve organizasyon, Nobel Yay. Ank. 2005 Demirci N. , Sporda yönetim teşkilatlanma ve organizasyonlar, Milli Eği. Basımevi , Ank. 1986 Sunay H. , Sporda organizasyon, Gazi Yayınevi, Ank. 2010 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanun ve Yonetmeliği

Dersin İçeriği

Organizasyon tanımı, amacı ve süreci, Organizasyon ilkeleri ve ortak özellikleri, Spor organizasyonlarının tanım, amacı ve önemi, Spor organizasyonlarının safhaları, Müsabakaların idari açıdan organizasyonu, Spor organizasyonlarında sağlanacak hizmetler, Müsabakaların teknik açıdan organizasyonu, Spor yarışma sistemleri

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, ulusal ve uluslar arası spor yarışmaları ile sportif amaca yönelik olarak düzenlenen seminer, toplantı kurs, kamp v.b. her türlü spor faaliyetlerinin en iyi şekilde yönlendirme, yönetme ve sonuçlandırılması için yapılan çalışmaların tümünü kapsar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders ve literatür tanıtımı 1. hafta.pptx
Spor Org. Teknikleri I. Hafta.mp4
2 Organizasyon, spor organizasyonu ile ilgili genel kavram ve tanımlar Sp. Org.Tek. II. Hafta.mp4
2. hafta.ppt.pptx
3 Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonları 3. hafta.ppt.pptx
Sp. Org.Tek.III.Hafta.mp4
4 Ulusal spor federasyonları(USF) 4. hafta.pptx
Sporda Org.Teknikleri Hafta IV..mp4
5 Uluslararası olimpiyat komitesi(IOC) Bed.Sp.Gir.Hafta 5 Asenkron.mp4
5. hafta.pptx
6 Spor organizasyonlarının amaçları Sp Org.Tek. hafta6 Asenkron.mp4
6. hafta.pptx
7 Spor organizasyonlarının aşamaları Sp. Org. hafta7 (Komiteler)Asenkron.mp4
7. hafta.ppt.pptx
8 VİZE
9 Spor organizasyonlarının nitelikleri 9. hafta.pptx
Sp.Org.Tek.Hafta 8 Asenkron.mp4
10 Spor organizasyonlarında müsabaka ve yarışma sistemleri Sp. Org. hafta-10 Asenkron (Fikstür).mp4
10. hafta.pptx
11 Uluslararası büyük organizasyonlar Sp.Org.Tek.Hafta-11Asenkron(Fikstür-eleme).mp4
11. hafta.ppt.pptx
12 Spor organizasyonlarında örnek olaylar Sp.Org.Tek Hafta-12 Asenkron Örnek olaylar.mp4
12. hafta.ppt
13 Türk Milli Olimpiyat Komitesi(TMOK) 13. hafta.pptx
SP.Org Tek. Hafta-13 Asenkron.mp4
14 Final Sp.Org.Tek.Hafta-14 Asenkron.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 2 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1892474 Spor organizasyonlarına ilişkin temel bilgileri bilme
2 1902055 Organizasyonlarda görülen sorunları çözebilme
3 2148523 Spor organizasyonlarını amaçlar doğrultusunda farklı şekillerde düzenleyebilir.
4 2148524 Spor organizasyon komitelerini kurar ve maliyet hesabını çıkarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 5 3 3 3 3 4
2 2 5 3 5 5 3 3 3 4 3
3 4 5 4 5 5 3 3 4 3 3
4 4 5 4 5 5 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr